Virtueel Museum Grimbergen

Monumenten en gebouwen
 


Van monument tot gebouw.

Een beschermde woning die ouder is dan 50 jaar wordt als monument beschouwd. Een monument kan echter ook een gedenkteken zijn, opgericht ter herinnering aan personen of gebeurtenissen. In dat geval komt het voor in verschillende vormen zoals een zuil, gevelplaat of gevelsteen, een stand- of borstbeeld, een tombe of ander grafmonument.
Algemeen gesproken zijn monumenten van belang voor hun historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Gebouwen in onze moderne maatschappij zijn van allerlei aard en oorsprong. Ze behoren tot het patrimonium van een overheid of ze zijn eigendom van privépersonen en/of groepen.
Het Virtueel museum van Grimbergen had vooral oog voor de gemeentehuizen, kerken, kloosters en kapellen, onze molens, pachthoven en hoeven, en markante woningen, scholen, en ook sport-, culturele- en bedrijfsgebouwen.


Wij schenken eveneens aandacht aan de begraafplaatsen en bepaalde (soms verdwenen) gebouwen zoals brouwerijen, stokerijen, herbergen, smidsen, fabrieken en kleine bedrijven.