Virtueel Museum Grimbergen

Gemeentehuis (Beigem)
 


Gemeentehuis van Beigem

Voormalig gemeentehuis en tevens woning van de hoofdonderwijzer en school, gebouwd in 1865 naar ontwerp van provinciaal architect L. Spaak (zie gevelsteen). Het is gelegen op de hoek met de Gemeentehuisstraat en wordt vooraf gegaan door een verhard pleintje met oorlogsmonument. Nu in gebruik als openbare bibliotheek.

Het plan ontworpen door Louis Spaak (1804-1893), provinciaal architect voor Brabant van 1830 tot 1867, werd uitgevoerd door aannemer J. Van Thielen (zie gevelsteen). Het betrof een vrijstaand dubbelhuis met aansluitend en haaks op de achtergevel klaslokalen ondergebracht in een volume van vier traveeën en één bouwlaag onder een pannen zadeldak. Circa 1949 werden de klassen afgebroken om het hoofdvolume te kunnen uitbreiden met zowel privé- als bestuurslokalen. Deze nieuwe bouw ontworpen door architect Fr. Somers (Beigem) kreeg dezelfde stijl als het gemeentehuis. De nieuwe school werd opgetrokken achter het gemeentehuis (zie Gemeentehuisstraat nr. 1) door architect Fr. Somers in samenwerking met L. De Ridder (zie gevelstenen). Bij de vernieuwing van het dak in 1979 werden waarschijnlijk de oorspronkelijke zijtrapgevels door aandaken vervangen en werd het topstuk met gesteelde bol van de verhoogde deurtravee verwijderd.

Eclectisch breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen op een natuurstenen sokkel met hardstenen afzaat onder een vernieuwd zadeldak, nok parallel aan de straat (mechanische pannen) met aandaken op schouderstukken en geprofileerde consoles. De classisistisch opgebouwde bakstenen lijstgevel wordt verlevendigd door middel van hardstenen kordons, dorpels, druiplijsten en consoles onder de kroonlijst. De verjongende deurtravee in risaliet onder een puntgeveltje bevat naast de verdiepte rondboogvormige inkompartij een hardstenen ruitvormige gevelsteen met opschrift: "1865. / C. DOMIS SEMERPONT. / BURGEMEESTER. / J.F. ROSCAM . E.L. VERDOODT. / SCHEPENEN. / J.B. TIMMERMANS . I.V. REYNOLEN(?) . J. DE GROEF . P. GOOSSENS / L. DE RUYDTS . GEHEIM SCHRIJVER. / L. SPAAK. / BOUWMEESTER. / J. VAN THIELEN. / ONDERNEMER.". De vensteropeningen, op het gelijkvloers getralied, zijn gevarieerd onder dito druiplijsten met gestrekte uiteinden. Het witgeschilderde houten schrijnwerk van 1865 is deels bewaard gebleven.

Haaks op de achtergevel een vierkant volume van één bouwlaag en drie traveeën onder een zadeldak, nok haaks op de straat (mechanische pannen), met trapgevel aan de westzijde. Eveneens gevarieerde muuropeningen onder dito arduinen druiplijstjes met gestrekte uiteinden.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs: Van Damme, Marjolijn

 


Gemeentehuis Beigem (vroeger)

 

Gemeentehuis Beigem (nu)