Virtueel Museum Grimbergen

Gemeentehuis (Humbeek)
 


Gemeentehuis van Humbeek.

Voormalig gemeentehuis, gemeenteschool en woning voor de onderwijzer opgetrokken in een sobere neoclassicistische stijl tijdens het Hollandse regime en reeds voorkomend op het Primitief kadasterplan van 1821. Het gemeentearchief bewaart nog een niet gedateerd en niet uitgevoerd gelijkaardig ontwerp, doch met empirevensters op de bovenverdieping, naar ontwerp van G. Cordemans, provinciaal bouwmeester voor het arrondissement Brussel van 1824 tot 1830. Circa 1864, zie bouwaanvraag, aan de noordoostzijde uitgebreid met een klaslokaal, geregistreerd op het kadaster in 1877 en gesloopt voor de bouw van de huidige klaslokalen circa 1907 (nr. 77). In 1958 verhuisde de gemeentelijke administratie naar het iets verder gelegen herenhuis van Dr. Callebaut (nr. 55).

Momenteel in gebruik door de muziekschool die in 1995 het gebouw aan de achterzijde met een concertzaal uitbreidde.

Achterin gelegen, gedeeltelijk vrijstaand breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op een gecementeerde plint onder zwart pannen schilddak, aan de linkerzijde vergezeld van een éénlaagse aanbouw onder dito schilddak; opklimmend tot de jaren 1820. Sobere met schijnvoegen gecementeerde en wit geschilderde lijstgevel met dubbelhuisopstand op een grijs geschilderde plint. Rechthoekige vensters met hardstenen lateien en dorpels; op het gelijkvloers voorheen beluikt; op de verdieping met spiegels op de borstwering. Centrale voordeur in een smalle grijs geschilderde omlijsting onder een hardstenen geprofileerde druiplijst. Het meest rechtse venster werd vermoedelijk circa 1907 verbouwd tot deur, zie oude foto, heden nogmaals verbreed.

Interieur volledig aangepast.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs: Van Damme, Marjolijn
 Oud gemeentehuis Humbeek


Gemeentehuis Humbeek