Virtueel Museum Grimbergen

Watertoren (Heilig Hart)
 


De watertoren van het Heilig Hart Rusthuis.

Het RVT Heilig Hart is een nieuwbouwproject, in gebruik genomen in 1995. In de tuin staat een watertoren, als enige restant van het voormalige Heilig Hartgasthuis, dat op de hoek van de Vilvoordsesteenweg en de Veldkantstraat was gelegen, en in 2000 werd gesloopt.

In 1891 richtten de gezusters baronessen d'Overschie een gasthuis en rusthuis op voor de bejaarden van Grimbergen. Hiervoor kochten zij het pachthof Van Laethem , ook gekend onder de naam De Mets, de Costermansstede, en in 1901 het ernaast gelegen Koverishof op. Aanvankelijk werden de bestaande volumes verbouwd en aangepast, om dan geleidelijk gesloopt en vervangen te worden,


De watertoren behoort vermoedelijk tot de bouwcampagne van 1928. In 1921 werd de Naamloze Vennootschap "Institut du Sacré Coeur" opgericht, met als doel het instituut te voorzien van een hospitalisatie- en medisch-chirurgische dienst, en er een rusthuis en een sanatorium in te richten.
Hiervoor werden, onder leiding van architect L. Pepermans en de Grimbergse aannemer V. Adams, in de as van de noordelijke vleugel langs de Veldkantstraat, twee nieuwe gebouwen voorzien van centrale verwarming opgetrokken.
Nog vóór de Tweede Wereldoorlog was de toren buiten gebruik.

De sterk met klimop overgroeide watertoren behoorde volgens de classificatie van W. Van Craenenbroeck tot groep Y (watertorens die deel uit maken van een gebouw/ complex), van het type D2 , wat betekent met gesloten voet en kuip ruim breder dan voet / cilindrische voet.

Bakstenen schacht met een sterk overkragende achthoekige betonnen kuip op een bakstenen cilindrische schacht. De basis van de kuip is een horizontale betonnen schijf die door middel van consoles en horizontale betonnen ringen op de schacht steunt. Iets onder het waterresevoir een horizontale, achthoekige betonnen loopplaat op consoles met ijzeren leuning. Wegens de begroeiing zijn er geen deur- en/of lichtopeningen in de schacht waar te nemen, wel een ijzeren buitentrap.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs: Van Damme, Marjolijn