Virtueel Museum Grimbergen

De brug van Humbeek
 


De brug van Humbeek


De brug is gelegen aan het Sas, een gehucht ten noordoosten van het dorpscentrum grenzend aan de gemeente Zemst en doorsneden door het Zeekanaal Brussel-Rupel, gekend als de Willebroeksevaart. Omwille van de lintbebouwing langs de Kerkstraat heeft het gehucht zijn geļsoleerd karakter verloren.

Na het graven van de vaart in de periode 1550-1561 onder leiding van ridder Jean de Locquenghien, ontstond er een woonconcentratie rond de brug, voorheen met sluis.
Het sas werd gebouwd in 1556 en stortte reeds in 1562 in, pas een jaar later trad ze in werking. Het kaartboek van de abdij (1699) geeft de sluis weer ter hoogte van de brede Sas- of Kasteeldreef die naar het kasteel van Humbeek leidt; de Ferraris- (1771-1778) en Poppkaart (circa 1860) situeren de sluis tussen de kasteeldreef en de Kerkstraat.

Met de bouw van de 2 nieuwe sluizen te Kapelle-op-den-Bos en Willebroek viel die van Humbeek in 1906 weg. Ze werd vervangen door een houten brug die in 1914 opgeblazen werd door Belgische soldaten om hun aftocht te dekken.
De nieuwe brug werd aangelegd ter hoogte van de Kerkstraat op de huidige plaats. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de brug opnieuw verwoest en lange tijd niet heropgebouwd.
Gedurende meer dan 25 jaar zorgde een veerpont voor de verbinding tussen de West- en Oostvaartdijk.

Tussen 1962-1966 werd de huidige brug gebouwd en de bruggen van Tisselt en Verbrande Brug hersteld; zij zijn alle van hetzelfde type: een hefbrug met portiek in spanbeton.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteur: Van Damme, Marjolein

De buurt rond het kanaal heet in de volksmond nog steeds "Het Sas" verwijzend naar de sluis die er tot de modernisering van het kanaal in 1922 lag. Door de vernieling van de kanaalbrug tijdens de Tweede Wereldoorlog was de wijk aan de rechteroever van het kanaal, bijgenaamd "Muskepie", zowat 20 jaar enkel via een veerpont te bereiken vanuit het centrum. Pas in 1968 werd de nieuwe brug geopend.
 

Veerpont Humbeek 1959
© Stany Moortgat


Oude brug van Humbeek
© J. Van Hemelryck

Kanaalbrug Humbeek

Veerpont Humbeek 1959
© Stany MoortgatInhuldiging nieuwe brug 1968
© Stany Moortgat