Virtueel Museum Grimbergen

Begraafplaatst (Humbeek)
 


Begraafplaats van Humbeek

Vierkante ommuurde begraafplaats aangelegd in 1891 zo'n 200 meter ten zuiden van de Sint-Rumolduskerk (Dorpsstraat), doch pas na de Eerste Wereldoorlog effectief in gebruik genomen. Circa 1970 achteraan uitgebreid waarvoor een smalle doorgang in de westelijke omheiningsmuur werd gemaakt.
Bakstenen omheiningsmuur onder ezelsrug, aan de voorzijde op een hardstenen sokkel, geritmeerd door bakstenen pilasters en uitgespaarde muurpanelen met spiegels.
De centrale toegang wordt gemarkeerd door hoger opgetrokken bakstenen pijlers voorzien van een hardstenen muurband en een dito geriemd kapiteel met sterk overkragende dekplaat. Eenvoudig smeed- en gietijzeren pijlpunthekken met pijnappelbekroning op de stijlen en een kruis op de makelaar.

De begraafplaats is opgedeeld in vier kwadraten gevormd door 2 loodrecht op elkaar staande paden. Op de kruising een hardstenen kruis op een geprofileerde sokkel met een wit geschilderde (ijzeren?) Christus voorafgegaan door het graf van dorpspastoor de Smedt († 194?).
Vrijwel op het einde van de met sierboompjes omzoomde middengang: grafkapel van de familie Lunden, vermoedelijk uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.
Zeshoekige natuurstenen kapel op een lage hardstenen sokkel onder een gedrukte leien peerspits met bekronend ijzeren kruis, omgeven door een laurierhaag. Pseudo-klokgevel met rondboogdeur bekroond door het wapenschild van de familie Lunden; houten deur met ijzeren traliewerk. Rondboogvensters voorzien van glas-in-lood.
Sober interieur met een eenvoudig stenen altaar tegen de achtergevel, links daarvan een drielobbige nis met dito marmeren grafplaat waarop de wapenschilden van de families de Candele, de Verre en Lunden, aan de rechterzijde een recente marmeren grafplaat.

Mooie begraafplaats die zijn "oude" hardstenen graven bewaard heeft dankzij de uitbreiding aan de achterzijde. De graven zijn vrij eenvoudig en bevatten doorgaans decoratieve elementen die verwijzen naar de toenmalige gangbare stijl, als de typisch gestileerde art-decoroosjes. Er is één gietijzeren kruis zonder naam of datum bewaard.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteur: Van Damme, Marjolijn