Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Muziekkorps en Kids & Clipdance "VOS Beigem")
 

 

VOS – BEIGEM werd gesticht in oktober 1919 door de oud-strijders van wereldoorlog 1914 – 1918 om “weduwen en wezen te helpen in nood, onze helden te herdenken op tijd en stond…”

Naast de vereniging ontstond op 15 augustus 1928 een fanfare (nu muziekkorps) en er werd ook aan toneel gedaan.

Op 1 augustus 1969 werd gestart met een meisjestrommelkorps en op 1 oktober 1978 met een eigen muziekschool.

In september 1989 werd een afdeling dans opgericht.

De vereniging heeft als basis tot doel:

  • De gevoelens van erkentelijkheid voor onze gesneuvelden en hun familie bij de inwoners hoog te houden.

  • Zich in te zetten voor de culturele verheffing, de erkenning en de ontvoogding van ons volk.

  • Bij te dragen tot het ontspanningsleven van haar leden in een geest van vriendschap en samenhorigheid.

  • Het samenbrengen van amateurmuzikanten met het oog op het beoefenen van instrumentale muziek in verenigingsverband. De vereniging tracht dit omschreven doel ondermeer te bereiken door het instuderen van muziek, met het oog op het brengen van publieksgerichte manifestaties.

  • Het stimuleren van sociale contacten tussen de leden.

  • Het in stand houden van een dansgroep.

  • Zich onthouden van alle politieke strevingen of acties. De vereniging is niet politiek gebonden.

Vele generaties zijn voorbijgegaan. Van het begin van de 20ste eeuw , over de beide oorlogsjaren naar de gouden jaren zestig tot op heden in de 21ste eeuw. Hoe veranderlijk elke generatie ook moge zijn, onze vereniging VOS- BEIGEM heeft steeds de idealen ‘Vlaams bewust’, ‘Nooit meer Oorlog’ en ‘Godsvrede’, hoog in het vaandel gedragen.

Dit werd recent geresulteerd in de wijding van een nieuwe vlag op 10 januari 2009 tijdens onze jaarlijkse eucharistieviering. Moge zij steeds het symbool blijven waar onze vereniging voor staat.

Ook in 2009 moet de nieuwe vorm, van ‘feitelijke vereniging’ naar ‘VZW’, een nieuw begin betekenen met vooral verjonging in alle gelederen.

Want jeugd is de toekomst waar verder op gebouwd moet worden.

Muziekkorps

Paul werd geboren in Elsene op 14 januari 1951 en zette zijn eerste stappen in de wereld van de muziek aan de Muziekacademie van Schaarbeek.

Hij vervolgde zijn studies aan de Muziekacademie van Vorst, waar hij in 1969 de Medaille van de Regering behaalde voor klarinet.

Zijn lesgever was niemand minder dan de Heer Jean Tastenoe.

Daarna studeerde hij aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent en onder leiding van dezelfde leraar behaalde hij er prijzen van klarinet, transpositie, kamermuziek en notenleer.

Jean Tastenoe wist welk talent hij gekneed had en raadde Paul aan deel te nemen aan de toetredingsexamens van de Belgische Militaire Muziekkorpsen. Sindsdien maakt hij deel uit van de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht, waar hij tweede klarinetsolo werd en later secretaris.

Van 1970 tot 1973 was hij ook klarinetsolo van het orkest " Jonge Muzikanten Koningin Elisabeth ".

Hij was ook leraar aan de muziekscholen van Vorst, Jette en Evere.

In 1974 nam hij bij de Koninklijke Harmonie " Ste Cecilia " uit Machelen, de directie over van Commandant-Kapelmeester Heldenberg, een taak die hij volhield tot eind 1982.

Ondertussen werd hij in 1976 door de Koninklijke Harmonie " De Eendracht " uit Haren, gevraagd om de leiding over te nemen van de plots overleden Henri Wingelinckx. Een zeer delicate taak om deze grote muziekkenner, dirigent en toondichter op een bekwame manier op te volgen.

De nieuwe dirigent tilde deze harmonie in een minimum van tijd op tot een zeer hoog niveau en oogstte veel succes op concerten in binnen- en buitenland (Rotterdam, Waldesch, Nouzonville, Lille,...)

Wegens een meningsverschil met één bestuurslid gaf hij in 1994 het dirigeerstokje van de herdoopte Koninklijke Harmonie " De Eendracht " in " Brussels Concertband " over aan zijn vriend-dirigent Guido De Ranter.

In 1959 werd Paul actief bij de Koninklijke Harmonie " De Ster " te Evere en vervoegde er zijn vader als trouw muzikant.

In 1988 nam Paul Schoovaerts de Koninklijke Harmonie " St Cecilia " uit Humbeek over van Fons Michaux. Pas het dirigeerstokje overgenomen van A. Michaux, legde Paul in Humbeek de klemtoon op aangename muziek. Hedendaagse arrangementen geven ook kleur aan klassieke muziek.

Wegens ziekte vroeg de heer Weemaels in 1992 aan Paul om het voor hem waar te nemen bij zijn maatschappij de Koninklijke Harmonie " Cecilia " te Vilvoorde.

Paul was niet weinig fier om voor de tweede maal in zijn carrière, het dirigeerstokje over te nemen van zijn vriend en mentor.

"Al wat ik geleerd heb om harmonie’s te dirigeren, heb ik aan Pierre Weemaels te danken " hoort men Paul Schoovaerts meer dan ééns zeggen.

Kidsdance

Initiatiefneemster van het opstarten van de jazzdans was wijlen Patricia Olbrechts, echtgenote van onze voorzitter Mark De Schouwer.

Onder leiding van Petra Wijckmans werd in 1989, als vernieuwing van het toemalige majorettenkorps, de jazzdans opgericht. Met de jaren groeide deze succesformule en al gauw bestonden er meerdere groepen, verdeeld over verschillende leeftijden.

In 1995 nam Marleen Van Dist de jazzdansgroepen over van Petra. De wekelijkse oefensessies bestonden uit allerlei lichaamsbewegingen op muziek die leidden tot optredens op het jaarlijks muziekconcert van VOS, maar ook bij activiteiten ingericht door andere verenigingen.

Sinds november 2003 tot juni 2011 kregen de kinderen en jongeren les onder de deskundige en pedagogische leiding van Lise Dhondt.

Sinds 2011 vervoegde Liesbet Storme VOS-Beigem en in juni 2011 droeg Lise de fakkel over aan de jonge-spring-in’t-veld Yasmine Florquin. Yasmine zette haar eerste danspasjes bij dansschool Jazzmijn toen ze 6 jaar was. Op 14 jarige leeftijd stapte ze over naar Neoluna in Grimbergen waarna ze uiteindelijk besloot om zelf dansles te gaan geven. Niet echt een verrassende keuze aangezien Yasmine beschikt over een diploma van monitrice/begeleidster. Yasmine sluit dit jaar haar secundaire studies in de richting economie-talen af om volgend jaar te starten met een lerarenopleiding. “Kinderen iets aanleren geeft mij een enorme voldoening Ze maken plezier en leren daarenboven nog iets bij... daar geniet ik enorm van”

Clipdance

Sinds september 2011 staat Clipdance 1 onder leiding van Yasmine Florquin en Clipdance 2 onder leiding van Kenneth De Smet.

Kenneth ontdekte op 13-jarige leeftijd de dansmicrobe. Hij startte met het volgen van lessen in danscenter Move te Aalst o.l.v. Patrick De Coninck. Eind 2002 vond hij dat de tijd rijp was om deel te nemen aan een auditie voor dansgroep « The Groovies »… en dit met glans want ondertussen deelde hij reeds de planken met o.a. Natalia, Belle Perez, K3, Brahim,… en tourde hij 3 jaar lang de wereld rond met de danceformaties Lasgo en DeeDee.

Begin 2007 riep hij het optreden een halt toe en begon hij te werken bij The Bank of New York Mellon. Dansen is en blijft een passie voor hem en daarom twijfelde hij geen moment toen hem werd gevraagd om zijn kunnen door te geven aan de jazzdansers van VOS BEIGEM.

In 2008 werd ervoor gekozen om de naam « Jazzdans » te veranderen naar « Kidsdance » voor de 3 jongste groepen en « Clipdance » voor de 2 oudste. Er werd voor deze benaming gekozen omdat deze meer aanleunt bij de stijl van dansen.

 Fanfare & harmonie
 

De Cecilianen 'Grimbergen'

De eendracht 'Grimbergen'

De Ware Vrienden 'Grimbergen'

De Rochusvrienden 'Beigem'

Vlaamse Oud Strijders 'Beigem'

Sint Cecilia 'Humbeek'

De Rumolduszonen 'Humbeek'

De Moedige Vrienden 'Borgt'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paul Schoovaerts

Schoovaerts, Paul