Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Koninklijke Fanfare "De Eendracht" Grimbergen)
 

 

Gesticht op 5 april 1895 en aan de slag met enkele instrumenten, gekocht op de ..... 'oude markt' te Brussel !!

Ook onze vereniging kende hoogten en laagten waarbij men er steeds in slaagde verder te musiceren.

In 1989 kwam een nieuwe impuls : onder dirigent Roland Van Buggenhout kwamen er deelname aan provinciale tornooien, kampioenschappen allerhande waarbij de vereniging in 1986 Nationaal Kampioen werd in Eerste Afdeling, terwijl in 1987 de titel Provinciaal Kampioen afdeling Uitmuntendheid werd behaald. Deelname aan enkele internationale wedstrijden werden bekroond met een 'Eerste Prijs en lof van de jury'. Het hoogtepunt kwam in 1992 met het behalen van de 'Gouden Medaille' van het Jaarlijks muziektornooi van de Stad Antwerpen!

Moeilijkheden op het financiële vlak tussen de vereniging, muzikanten, leden, dirigent... overschaduwden de laatste maanden voor de viering' 100-jarig bestaan' in 1995 waarbij het bestuur zich verplicht zag haar dirigent te ontslaan.
Na enkele herhalingen o.l.v. één der muzikanten werd Jan DE SMEDT bereid gevonden de dirigeerstok te hanteren en kon het 'Jubelconcert' doorgaan op 5 mei 1995. Het aantal muzikanten bleef echter beneden peil en slechts een kern van een twaalftal muzikanten bleef over. Niettegenstaande de inspanningen van het bestuur kon men geen 'nieuwe' muzikanten aantrekken en na een zestal jaren vond deze dirigent het welletjes en stapte op.

Sinds 2001 kan de fanfare rekenen op het vakmanschap van Hugo VAN HOUTVEN uit Duffel. Voor de uitvoering van onze concerten doen we beroep op vrienden-muzikanten van andere muziekverenigingen.

 Fanfare & harmonie
 

De Cecilianen 'Grimbergen'

De eendracht 'Grimbergen'

De Ware Vrienden 'Grimbergen'

De Rochusvrienden 'Beigem'

Vlaamse Oud Strijders 'Beigem'

Sint Cecilia 'Humbeek'

De Rumolduszonen 'Humbeek'

De Moedige Vrienden 'Borgt'