Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Koninklijke Muziekvereniging "De Rochusvrienden" Beigem)
 

 

Toen in 1921 een aantal vrienden te Beigem een muziekvereniging stichtten, hebben zij waarschijnlijk nooit gedacht dat hun fanfare “DE ROCHUSVRIENDEN” zou uitgroeien tot de huidige bloeiende Koninklijke Muziekvereniging.

Het hoeft geen betoog dat er in deze tijdspanne heel wat is gebeurd en dat de maatschappij heel wat aanpassingen heeft ondergaan.

De verdraagzaamheid en de medemenselijkheid worden tegenwoordig zo bedreigd en aangetast door het egoïsme en het egocentrisme dat dit het verenigingsleven nadelig kan beïnvloeden.

Het is daarom zeer belangrijk dat onze muziekvereniging niet alleen een muzikale groepering is die onze jeugd een cultureel ontspannende en gezonde bezigheid op gebied van muziek bezorgt, doch ook dat het een vereniging is waar mensen elkaar in optimale omstandigheden kunnen treffen en waar vriendschap en kameraadschap zeer hoog in het vaandel gedragen worden..

Al van in het begin werd door de stichters in de statuten de aandacht gevestigd op het belang van de vriendschap, doch het is ongetwijfeld een zeer grote verdienste van onze voorzitters, dat naast de muzikale waarden eveneens vriendschap en kameraadschap als basiswaarden van onze muziekvereniging werden en worden naar voren geschoven.

Terecht mogen wij fier stellen dat dit steeds het geval is geweest en blijft bij de Koninklijke Muziekvereniging “ DE ROCHUSVRIENDEN”.

Met bezadigde hand, met veel tolerantie en goed doorzicht leidt onze huidige voorzitter Jacques Becker op deze wijze manier onze muziekvereniging.

Het is,enerzijds, niet altijd eenvoudig om voortdurend mensen te motiveren zich belangeloos in te zetten voor een vereniging terwijl het, anderzijds, zeker geen gemakkelijke taak is om steeds het gepaste evenwicht te vinden tussen de oudere generatie en de aankomende jeugd.

De uitdaging voor de toekomst blijft ongetwijfeld het zoeken en vinden van het evenwicht tussen de jeugd en de oudere generatie. Alleen op deze wijze kan een permanente doorstroming van de jeugd naar de muziekvereniging en een harmonieuze samenwerking verzekerd worden.

De wil, de inzet en het talent zijn voorhanden. Daarom kan de ganse bloeiende muziekvereniging de toekomst met een gerust gemoed tegemoet zien.

 Fanfare & harmonie
 

De Cecilianen 'Grimbergen'

De eendracht 'Grimbergen'

De Ware Vrienden 'Grimbergen'

De Rochusvrienden 'Beigem'

Vlaamse Oud Strijders 'Beigem'

Sint Cecilia 'Humbeek'

De Rumolduszonen 'Humbeek'

De Moedige Vrienden 'Borgt'