Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Koninklijke Muziekvereniging "De Cecilianen" Grimbergen)
 

 

De Cecilianen zijn gesticht op 2 november 1872. De naamsverandering naar "De Koninklijke Muziekvereniging De Cecilianen"had plaats in 1981 naar aanleiding van de omvorming van fanfare naar harmonie. Het bestuur onder voorzitterschap van de heer Jaak Verbaanderd, samen met de toenmalige dirigent Roger Moens, leraar aan de muziekacademie, overtuigden menige ouders en leerlingen om deel te nemen aan het samenspel in de schoot van de harmonie. Dit wierp ontegensprekelijk zijn vruchten af waardoor wij thans over een grote groep jonge goed geschoolde muzikanten beschikken.

De vereniging behaalde de landstitel harmonie 1e afdeling in 1985 en 1987 en werd provinciaal kampioen in 1988. De vieringen van 120 en 125 jarig bestaan werden respectievelijk in 1992 en 1997 met grote luister gevierd. Tijdens deze periode heeft de muziekvereniging onder de muzikale leiding gestaan van Rudy Met Den Ancxt gevolgd door Erik Van Elewijck, voorheen muzikanten in de eigen rangen, en Anja Holbrechts. Het voorzitterschap werd in 1993 overgedragen aan de heer Paul Doms die de muziek als een zeer hoogwaardige culturele waarde bestempelde en het ook zo propageerde bij iedere gelegenheid.

De Cecilianen

In april 2002 werd Jan Robberechts verkozen tot nieuwe voorzitter. Jan vervulde reeds de functie van schatbewaarder en was bereid deze functie in te wisselen voor het voorzitterschap. Begin februari 2010 nam Jan ontslag als voorzitter, maar blijft zich als altijd inzetten voor de vereniging.

Ook dirigent Peter Van Montfort begon in de zomer van 2002 bij de Cecilianen, tot hij in de zomer van 2010 het stokje doorgaf aan de toenmalige jeugddirigent Tom Van de Venne

De huidige voorzitter is Chris Heyvaert, die ook al vele jaren actief was in de vereniging als bestuurslid en al een paar jaar ook als ondervoorzitter.

De Cecilianen bestaan momenteel uit een 40 tal muzikanten die wekelijks bijeenkomen om in een gezellige sfeer samen muziek in te oefenen. De fijne sfeer houdt hen niet tegen om enkele keren per jaar een nieuw hoogstaand programma af te werken. Zo verzorgen zij een kunstconcert, lenteconcert, kerstconcert, de Sint Servaasommegang, 11-novemberviering, Ceciliamis, serenade aan de voorzitter, gastoptredens enzovoort...

De Ceciliaantjes

De Cecilianen hebben ook een actieve jeugdwerking, "de Ceciliaantjes", die hun eigen repetities en activiteiten hebben.

 

 

 

 

 


De Ceciliaantjes  


De C-band is een groepje muzikanten van de Cecilianen die de vereniging vertegenwoordigen op een aantal gelegenheden zoals tijdens de jaarmark en het restaurant voor daklozen van de Lionsclub Grimbergen.

"De Cecilianen" zijn gefusioneerd met "De Ware Vrienden" in maart 2013 met als nieuwe naam "Feniksorkest"