Virtueel Museum Grimbergen

Natuur en landbouw
 


Het natuurgebied van Borgt


Het Domein van Borgt is een natuurgebied langs de Tangebeek tussen Grimbergen en Vilvoorde. Het is een groot gebied van grasland dat zich uitstrekt ten westen van het centrum van Vilvoorde. Het gebied lag lange tijd braak en is daardoor uitgegroeid tot een onofficieel natuurgebied.

In het begin van de jaren 1960 werd het zuidelijke deel van het voormalige Ter Tommenhof verkaveld. Het Domein van Borcht is nog een restant van dit kasteel dat door Castellani of borchgraven (graaf in de betekenis van bewaker) werd bewoond. Zij diende de voorposten van het kasteel van de heren van Grimbergen te verdedigen. Het kasteel met neerhof werd gesloopt in de tweede helft van de 19de eeuw.

Van het park dat oorspronkelijk circa 56 ha besloeg resten nog zo'n 22 ha. Deze zijn als natuurgebied ingekleurd op het gewestplan. Eind jaren 1980 kwamen in het domein nog talrijke, sterk verwilderde, relicten voor, die verwezen naar een vermoedelijk 19de-eeuwse, romantische parkaanleg, onder andere een boogbrug over de oostelijke uitloper van de vijver, een grotachtige ijskelder en verschillende dreven.

bron: Wikipedia