Virtueel Museum Grimbergen

Het Hof te Hevere (Grimbergen)
 


Het Hof te Hevere

Naar de datum op de zijgevel is het Hof te Hevere gebouwd in 1671. Historicus A. Wauters maakte in zijn geschriften melding van een acte uit 1540 waarin het hof reeds werd vernoemd. De gebouwen, gelegen op de hoek van de Noodbeekstraat en de Groeneweg en vlakbij de Bruinborrebeek te Grimbergen (Biesthoek), overleefden de Franse Revolutie van 1789. Uit de dagboeken van Pastoor Heylen vernemen we dat hijzelf er niet minder dan twee jaar onderdook, op de vlucht voor de Fransen. Bij onraad ging de boer de pastoor verwittigen die dan via het erf en de beek in de velden vluchtte. Men vertelt evenwel dat op dat moment de boerin moest bevallen en men op de hoeve de pastoor liever kwijt was. Gelukkig kon hij toen de pastorie weer betrekken. De pachter was toen de reeds 85-jarige Guillaume"Peke"VanBeneden, gemeente raadslid te Grimbergen. Hij overleed als 92-jarige op rust te Strombeek. Norbert Trap was de eerste met deze familienaam te Grimbergen, en werd opgevolgd door Guillielmus (1758-88) en Johannes (1825-1912). Carolus Trap,geboren in 1861, werd landbouwer

op de Costermanshoeve.( Na hem werd deze afgebroken en werd op die plaats het H.Hartrusthuis voor bejaarden gebouwd). Op het Hof te Hevere volgden dan Frans Trap (1898-1948) gehuwd met Pelagie ( 1900-1954) en Emiel Trap elkaar als landbouwers op.
 


Hof te Weerde

Hof te Hevere