Virtueel Museum Grimbergen

Den Diepen Boomgaard (Grimbergen)
 


Den Diepen Boomgaard

Bioboerderij

Rest van de hoeve "Den Diepen Boomgaard" of "Rijkenhoek", oorspronkelijke bouw wellicht 17de eeuws, maar sterk aangepast tijdens de 19de en de 20ste eeuw. Achter het boerenhuis een boomgaard. De hoeve ontleent haar naam aan de omringende lager gelegen gronden, een gevolg van eerdere (zand-)steenwinning voor de abdij, waarop reeds op het einde van de 18de eeuw een boomgaard was aangeplant (zie Ferrariskaart, 1771-1778).

Volgens het kaartboek van de abdij van 1699 was de site reeds bebouwd in de 17de eeuw; ze groeide in de 18de eeuw uit tot een U-vormige hoeve bestaande uit losse bestanddelen, grotendeels gelegen in een omhaagde boomgaard waarin ook een ondergelopen scheisput. Vermoedelijk werden circa 1866 de paramenten van het woonhuis vernieuwd, waarbij enkel de zijgevel aan de straat werd behouden, zie kadaster en bouwnaad. De zuidelijke schuur werd circa 1886 gesloopt en het circa 1923 opgetrokken wagenhuis ten oosten van het erf verdween in het laatste kwart van de 20ste eeuw. Het dempen van de scheisput werd in 1934 kadastraal opgetekend. Volgens een hardstenen opschrift sedert 1989 eigendom van de gemeente, thans ingericht als biologische boerderij en bakkerij.

Haaks op de straat ingeplant boerenhuis met aanpalende stalling voorafgegaan door een gekasseide binnenplaats met centrale mestvaalt; van de straat gescheiden door een bakstenen muur op een oudere breukstenen sokkel met rechthoekige voetgangersdoorgang onder een getoogd ontlastingsboogje en een poortopening geflankeerd door recente hekpijlers met een gerecupereerd ijzeren hekken.

Boerenhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder licht geknikt pannen zadeldak, nok loodrecht op de straat. Verankerde baksteenbouw met circa 1866 vernieuwde voor- en achtergevel op een lage natuurstenen plint met keldergaten. Rechthoekige muuropeningen onder arduinen lateien en getoogd ontlastingsboogje; vensters deels getralied en beluikt; deur met houten tussendorpel en bovenlicht. Houten schrijnwerk. Aan de straat gelegen oorspronkelijke bakstenen zijpuntgevel op kalkzandstenen onderbouw met aandak, bakstenen vlechtingen en schouderstukken op geprofileerd consooltjes, beiden in blauwe hardsteen. Gewijzigde muuropeningen in de top.

Interieur: grotendeels behouden indeling; schouw met deels behouden geprofileerde natuurstenen schouwwangen; oorspronkelijk gebinte met telmerken en in de kelder rechthoekige natuurstenen deuromlijsting met lateiconsooltjes die toegang geeft tot twee ruimten onder tongewelven.
In het verlengde van het boerenhuis grotendeels heropgebouwde 19de-eeuwse stal onder lager gelegen golfplaten zadeldak met vijf bakstenen rondboogdeuren voorzien van natuurstenen imposten.

Nvdr : heden is het een sociale werkplaats die zorgt voor zinvolle arbeid. Het is een vzw. Na recent wat structurele problemen heeft de gemeente een lening toegestaan waarbij de continuïteit van de werking voor een tijd verzekerd was. De congregatie van de Broeders van Liefde is nu de derde financieel sterke partner die nu ook het exploitatiegedeelte in handen neemt. Dank zij ook de netwerken, verkoopspunten en connecties kan nu ook meer worden gespecialiseerd en samengewerkt met andere bioboerderijen Er worden biologisch groenten en fruit geteelt. In het winkeltje vindt u een aantal ambachtelijke producten zoals versgebakken broden, kaas, zuivel, bier, honing, sappen, suiker- en glutenvrije voeding en een spelt-assortiment. Adres : Rijkenhoekstraat 80 te Grimbergen ( straat van de Charleroyhoeve). Openingsuren : van maandag tot vrijdag van 10u tot 18u, en zaterdag van 09 tot 17u.

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Van Damme, Marjolijn

Nvdr: SD
 


Den Diepen Boomgaard (voorzijde)

Den Diepen Boomgaard (binnenkoer)