Virtueel Museum Grimbergen

De Boxemhoeve
 


De Boxemhoeve

Net voorbij het Prinsenkasteel en het kapelletje stond rechts de Boxemhoeve, op de plaats waar nu de parkeerweide is van het Guldendal.

Ze behoorde toe aan het Prinsenkasteel en was achtereenvolgens in het bezit van de families 't Serclaes, de Fourneau en Salmslacht.

In het begin van de 16de eeuw kreeg de boer van zijn meester vier ellen laken voor de prijs van twaalf cent de el, om er zich een livreihabijt te laten maken.

Petrus Janssens, geboren 9 november 1829 te Strombeek huwde met Maria Rosalia Emmerechts (°23 october 1844 ) van het pachthof "Haenenhof'" te Strombeek. Naar de hierbij afgedrukte identiteitskaart was zij l ,60m groot. Petrus en Rosalia trokken naar Grimbergen en vestigden zich op de Boxemhoeve die ten zuiden van het Guldendal en het Prinsenkasteel lag. Petrus Janssens overleed op 2 februari 1907.

Op 27 december 1918 overviel een bende van twaalf man, die toen de streek onveilig maakte, de Boxemhoeve. Volgens het krantenartikel van de dag daarna bood de familie Janssens toen hardnekkig weerstand en dreef de overvallers op de vlucht. De veldwachters, de landelijke politie van toen, kon een van hen vatten. Deze wist door een fluitsingnaal zijn kompanen te verwittigen en de bende kon ontsnappen. De dief werd in het gemeentehuis opgesloten met de bedoeling hem de volgende dag aan de 'gendarmerie' van Vilvoorde over te dragen. Helaas was de volgende morgen 'de vogel gaan vliegen'.

Op 7 juni 1919 moet er een tweede overval geweest zijn waarbij "La Dernière heure" opvallend "Moord te Grimbergen op ene vrouw van 80 jaren" berichtte. De zoon was met de meid op zondagsuitstap en ze dachten aan geen gevaar. Toen zij 's avonds thuiskwamen vonden zij moeder in een plas bloed, vermoord door de knecht.

De laatste landbouwer van dienst was Jean Geerts De hoeve en de omliggende gronden werden in 1960 door burgemeester Corneel Verbaanderd onteigend en verkaveld. Een stukje Grimbergen ging hierbij verloren...
 


De broertjes René en Maurits Janssens poseren in de boomgaard voor de Boxemhoeve (links), op 17 maart 1927, met het Prinsenkasteel op de achtergrond

Indien u over betere foto's beschikt gelieve kontakt op te nemen met info@grimbergen-virtueel.be