Virtueel Museum Grimbergen

Het gouden beeld van de Borgt
 


Het gouden beeld van de Borgt

Begin 20st eeuw spraken de inwoners van de Borgt van “een gouden beeld dat een Sarrazzeen voorstelt” Het beeld was verstopt in de Senecaberg. Zowel in Frankrijk als bij ons kwamen soortgelijke verhalen voor. Het gouden beeld was dan vaak een gouden kandelaar of een gouden kalf (gelijk in Wannegem), een gouden heiligen beeld of gouden ridder. Het was telkens verstopt in een heuvel of middeleeuwse motte van een kasteel of versterking.
In het Brabants sagenboek noteerden A. De Cock en I. Teirlinck deze legende. Isidoor Teirlinck was de vader van de bekende schrijver Herman Teirlinck.

Betekenis van het woord Sarrazeen of Sarrazijn.

In de vroege Middeleeuwen gebruikte men de term Saracenen voor alle inwoners van de Moslimlanden. Zowel in het oud Vlaams als in het Frans kende men dit typische woord.
(Fr.= Sarrasins) Het is ontstaan in de periode van de kruistochten waarbij de ridders soms met krijgbuit terugkeerden, vaak gouden Arabisch geld.
In de geschiedenis kent men Walter, heer van Grimbergen en Mechelen (1060 – 1120)
Deze ridder keerde terug van een kruistocht. Vermoedelijk is de legende ontstaan na vernietiging van zijn burcht op de Borgtheuvel.

Bron: H.Neirinckx en Brabants sagenboek van A.De Cock en I.Teirlinck