Virtueel Museum Grimbergen

Onze Lieve Vrouw van Humbeek
 


Onze lieve Vrouw van Humbeek

 
Muziek: Vic Hanssens

Tekst: Edmonds Lauwers

Als vroeger 't stille dal der vrome Bernadette,
Verkiest gij tot verblijf ons Humbeek Lieve Vrouw.
De vreugde U zo dicht, heel dicht bij ons te hebben
Vervult ons jegens U met dankbaarheid en trouw.(bis)

Tot deze nieuwe woon, gebouwd door liefdehanden,
Zal zeker niemand ooit zich wenden ongetroost:
Hier zult Gij steeds ons leed en onze vreugde delen,
Hier kome vaak tot U Ún man, Ún vrouw Ún kroost, (bis)

Hun die vooral Uw hulp behoeven, onze kranken
Naar lichaam en naar ziel, zult Gij een Moeder zijn,
Die hen vertroosten zal met eindeloze liefde,
In d'uren van hun smart, vertwijfeling en pijn.(bis)

Wil ons gewest voor ramp en onheil steeds behoeden,
En sta welwillend ons, Uw dankb're kind'ren bij,
Opdat dit oord voor U' n plaats van huldeblijken,
En in de nood voor ons een ware toevlucht zij. (bis)

 

 


Onze-Lieve-Vrouw van Humbeek