Virtueel Museum Grimbergen

Bijnamen
 


Spotnamen, spotverhalen, domme gezegden en geestigheden hebben altijd bij de mensen in een hoge gunst gestaan. De mens heeft steeds heel gaarne met zijn nabuur gespot! Zulks was reeds het geval in de oudheid. Tijdens de middeleeuwen en later ging het er al even erg aan toe.

De naijver en afgunst die onze gemeenten bezielden was misschien wel de hoofdoorzaak van de gegeven spotnamen. Een tweede reden waaraan het ontstaan van spotnamen te wijten is, was de afzondering van de verschillende plattelandsdorpen. Er was gebrek aan gemeenschapswegen en er waren ook geen verkeersmiddelen. Onze voorouders bleven steeds binnen de perken van hun eigen gemeente en ze kwamen zelden of nooit in contact met de bewoners van andere dorpen, zodat ze mekaar voor vreemdelingen aanzagen.

Dit alles gaf aanleiding tot wederzijds wantrouwen en onderlinge vijandschap. Om met de bewoners van de nabij gelegen dorpen te schimpen, nam men alles te baat. De kleinste gebeurtenis, het minste feit, werd verdraaid, vergroot en rondgebazuind. Deze feiten lagen dan meestal aan de basis van de spotnaam.

Onze voorouders waren beslist niet kieskeurig met het kiezen van hun namen. Sommige schimpnamen waren wel wat plat en realistisch. Eens de spotnaam in voege, werd deze dan overgeleverd van geslacht tot geslacht.
 

Bijnamen van personen

Miel van Kristus = Emiel Hermans herbergier

Maurice van Kristus = een gemeentelijk werkman in Humbeek

’t Boelteke van Kristus

Heinke Sjeit = Henri Leemans

den dikke van Polieres = Louis Van den Bossche, jachtwachter

Rik “Veuss”= een voerman

Jef van stukkes = Jef Anneessens

den duits van Plas = Jef Plas

den bal = Frans van den Broeck

Sus konijn = Sus van Herreweghen

Louis Porregoem = Louis Janssens

Geeraert Berthout, Heer van Grimbergen = Draeckenbaert
 

Bijnamen van gemeenten

Humbeek "De Brassers".

Grimbergen: "Kraaischutters"
Volgens oude bronnen zou de 'Kraaishutter' verwijzen naar de menigvuldige steenkraaien of kauwen die eertijds op en in de toren van de abdij  te vinden waren.