Virtueel Museum Grimbergen

Toneel (Koninklijke Maatschappij "De Vliegende Ster")
 


Het ontstaan

De Eerste Wereldoorlog had het land sterk geteisterd.
Vriendschap tussen de mensen alsook onderlinge verstandhouding waren zodoende uiterst belangrijk in deze moeilijke periode van armoede en onderdrukking. Enkele sociaal voelenden die regelmatig een kaartje kwamen leggen bij Hendrik Janssens besloten een vereniging op te richten, die uiteindelijk de naam "DE VLIEGENDE STER" kreeg toebedeeld.
Wij noteren 1921.

De doelstelling

Het doel van de vereniging was in de eerste plaats de mensen een verdiende ontspanning aan te bieden. Hetgeen begon met samenkomsten en feestjes werd vervolgens uitgebreid naar uitstappen met de fiets. Om deze uitstappen op te vrolijken werd er vervolgens muziek ge´ntroduceerd:
De Trompettermaatschappij was geboren.
Onder impuls van Lodewijk Bosmans gingen zij het culturele pad op en werd TONEEL de hoofdactiviteit. De eerste productie vond plaats in 1924 in het bovenzaaltje van herberg "DEN HOLLENBLOK". Deze meestal luchtige blijspelen werden voornamelijk gebracht ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest.

Een chronologisch overzicht, vieringen en officiŰle onderscheidingen

 • 1921 Oprichting "De Vliegende Ster".Eerste voorzitter: Jan Van Hemelrijck.
 • 1924 Eerste toneelproductie onder de regie van Lodewijck Bosmans.
 • 1927 Felix Van Den Eynde wordt voorzitter.
 • 1928 Onder ref.:1042 werden de statuten in het Belgisch staatsblad gepubliceerd.
 • 1929 Arthur Bosmans neemt de taak van regisseur op zich.
 • 1945 Groot Sinterklaasgebeuren met de hulp van de in Humbeek gelegerde Engelse soldaten. Jan Willems wordt voorzitter.
 • 1965 Jan De Groef volgt Arthur Bosmans op als regisseur.
 • 1966 De eerste Autozoektocht ziet het levenslicht.
 • 1968 Start jeugdtoneel onder de regie van Rik Lanin.
 • 1971 21 MEI: De vliegende Ster krijgt de titel " Koninklijke Maatschappij "
  19-20-26 en 27 Juli: Jubelfeesten tgv het 50 jarig bestaan.
 • 1974 Viering 50 jaar toneel.
 • 1981 Rik Lanin neemt het voorzitterschap over van Jan Willems.
 • 1981 Jos Adam doet zijn intrede als regisseur.
 • 1982 Francois Willems wordt regisseur van het jeugdtoneel.
 • 1990 Ronald Buelens vervoegt onze rangen als speler en regisseur.
 • 1995 Julien De Doncker wordt voorzitter.
 • 1996 Mijlpaal in onze geschiedenis: 75 JARIG BESTAAN: uitgave van ons boek
  1996 75 jarig bestaan - Diploma: "Koninklijk Nationaal Toneelverbond "
 • 2000 Deelname Provinciaal Tornooi:"Knecht van 2 Meesters" 1 ░ Afdeling.
  Intronisatie van Julien De Doncker in de orde van het "Gulden Masker".
  J. De Doncker: "Ridder in de orde van het Gulden masker "
 • 2002 Intronisatie van J.P Goossens in de orde van het" Gulden Masker".
  J.P Goossens: " Ridder in de orde van het Gulden Masker "
  Voorstelling eigen trofee : "ALTER EGO".
  Provincie Vlaams Brabant: Medaille van Verdienste uitgereikt aan onze voorzitter Julien De Doncker.
  K.M De Vliegende Ster ontvangt de medaille voor verdienste van de Provincie Vlaams-Brabant voor hun 80 jarig bestaan.
 • 2003 Deelname Provinciaal Tornooi:"Dame met de Camelia's" : 1░ Afdeling.
  Huldiging van Francois Willems door minister Paul Van Grembergen voor 50 jaar inzet in het amateurtoneel.
 • 2004 Ondernemingsnummer: 0413679264 Wijziging der statuten in functie van de nieuwe reglementering op de VZW's.
 • 2004 Voorstelling eigen trofee: " JANUS ".
  Rik Lanin en Francois Willems werden beiden gelauwerd met de Gouden palmen der Kroonorde.
 • 2005 Toneelopvoering:"Oud papier": Ten voordele van de Tsunami slachtoffers.
  Wij ontvangen de " Jo mattelÚ prijs " voor decor.
 • 2006 Julien De Doncker wordt benoemd tot regioco÷rdinator van OPENDOEK VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL
  Deelname aan het Provinciaal Tornooi: " KOFFIE " van Carlo Goldoni.
 • 2008 Deelname aan BREUGHELTROFEE
  Wij ontvingen een nominatie voor onze deelname met de BREUGHELTROFEE
 • 2008 Onder impuls van Julien De Doncker werd er gestart met de JEUGDWERKING
 • 2009 Deelname aan de BREUGHELTROFEE: Behaalden de TROFEE voor de beste productie.
  Wij ontvingen de BREUGELTROFEE
  Julien De Doncker wordt Grootmeester in de Orde van het Gulden Masker
  Luc Van Lint wordt ridder in de Orde van het Gulden Masker
  Intronisatie van Luc Van Lint in de Orde van het Gulden Masker
  24 oktober 2009 Jean-Pierre Goossens wordt voorzitter
  24 oktober 2009 Julien De Doncker wordt benoemd tot Ere-Voorzitter
 • 2010 Deelname aan het Provinciaal Tornooi met "FESTEN" : UITMUNTENDHEID


Herberg bij Hendrik Janssens

Herberg Den Hollenblok

Jan Van Hemelrijck

Jan Willems

Rik Lanin


Julien De Doncker

Jean-Pierre Goossens