Virtueel Museum Grimbergen

Vlaamse Vriendenkring (Grimbergen Strombeek-Bever)
 


Vlaamse Vriendenkring Grimbergen / Strombeek-Bever

Op 5 januari 1964 besliste de ledenvergadering om de losse voordrachten tijdens de boekenbeurs in een Prijskamp onder te brengen : de winnaars zouden, mede dank zij de VTB/VAB, mooie boekenprijzen krijgen. De lijsten van deelnemers werden door Omer Geldhof, (nu voorzitter DF Strombeek) volgens de leeftijd opgesteld. Het eerste tornooi was dan in het voorjaar van 1965.

DÚ grote voortrekker van het ABN was Karel Hemmerechts de Directeur BRT-radio, (geboren op de hoeve Hemmerechts aan de Hellebeekstraat). Hij was meteen betrokken bij de activiteiten van de Vlaamse Vriendenkring Strombeek, die een politiek ongebonden vereniging is, en steunde samen met ondermeer burgemeester Soens de vele culturele activiteiten. Karel Hemmerechts was vanaf 1967 de grote bezieler van het Welsprekendheidstornooi en was ook voorzitter van de jury (zie foto. Ook voor de volgende VVK-voorzitters : Jef Van Loo, Ivo Herten, Staf Vanden Berghe, Jan Feron , Suzy Wildemeersch en Jef Geelen waren de Welsprekendheidstornooien, met even later ook de Expressiedag (op zondag) , hÚt topweekeinde van het werkjaar. Even werd de kaap van 350 deelnemers overschreden, maar meestal ging het om een 250-tal jonge deelnemers

De co÷rdinatoren in de recente kwarteeuw waren Christine Wauters-Goessens, Lies Waegeman en huidig voorzitter Serge Demol. We mogen hier actieve medewerkers zoals Lin en Chris Moens- Gersemeter, Carine en Koen Christleven, Bert Waegeman, Rudi Henckens en Norbert Dewitte niet vergeten. Eind jaren tachtig werd in de naam van de vereniging Strombeek vervangen door Grimbergen, omdat de VVK steeds meer leden uit de 4 Grimbergse deelgemeenten aansprak. Recenter werden ook Vlaamse Acties gevoerd door het vriendelijk aanspreken van en het schrijven van brieven naar de winkeliers, bedrijven en gemeentebestuur om te blijven ijveren voor Nederlandstalige borden, reclame en affiches. Verder richtte de VVK ook Aperitiefconcerten en spreekbeurten in, en jaarlijks ook een uitstap en een museumbezoek.

Drie jaar geleden, in 2012 is voor de Welsprekendheidsdag geopteerd voor een nieuwere formule : de Expressie-namiddag is vervangen door de Grimbergse PoŰzieprijs, die in 2014 aan de 3de editie toe was. Op zaterdag 8 februari j.l. was er dan de 50ste editie van de Welsprekendheidsdag, voor een volle schouwburg in het Cultuurcentrum te Strombeek , in aanwezigheid van burgemeester Marleen Mertens en Schepen van Cultuur Marc Van Godtsenhoven, die ook mee de prijzen uitreikten.

Van links naar rechts
Theo Slachmuylders, voorzitter dichtersgroep De Blauwe Engel, Serge Demol, voorzitter VVK, Luc C. Martens, winnaar 3de PoŰzieprijs (2014), Mevr. Marleen Mertens, burgemeester van Grimbergen en Dhr. Marc Vangodtsenhoven, schepen van Cultuur.

Voor de gelegenheid werden uiteraard ook de gelauwerde zelfgeschreven gedichten en een overzicht van de drie voorbije jaren in een bundel van De Blauwe Engel samengebracht. Meteen werden ook Lies Waegeman en voorzitter Serge Demol voor jaren co÷rdinatie van het gebeuren bedacht met respectievelijk een mooie ruiker bloemen en een mand vol streekproducten.
 


Karel Borghs

Karel Borghs

Mevr. Laporte & Karel Hemmerechts

Mevr. Laporte & Karel Hemmerechts