Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Grimbergs bibliotheeknet)
 

 

Grimbergs Bibliotheeknet

De oudste bibliotheek in de regio was de gemeentelijke bibliotheek van Beigem, circa 1877.
De deelgemeente Grimbergen volgde met een parochiale bibliotheek pas in 1911. Deze kreeg van het ministerie een erkenning op 8 november 1923 en bezat een lokaal in het oude Fenikshof. In Strombeek volgde een parochiale bibliotheek Sint-Amands in 1928 in het gebouw Ons Huis (heden afgebroken)

Bij gemeentelijk beschuit van 1 september 1971 zal de vrije bibliotheek van Strombeek-Bever overgenomen worden en voortaan starten als een gemeentelijke instelling. De gemeente Strombeek telde toen 11.500 inwoners en de bibliotheek met 6.964 boeken kende 11.470 uitlenigen.

De verhuis van de boeken naar het nieuwe cultureel centrum gebeurde in 1972. Dankzij een groter budget waren er 8.396 boeken. De bib kende toen een personeelsbezetting van 72 weekuren inclusief een voltijdse en gediplomeerde bibliothecaris.

In het voorjaar van 1973 gaat de bibliotheek open in het nieuwe cultuurcentrum. In dat jaar bereikt men met 10.9300 boeken. Deze collectie is volwaardig met een groot aantal naslagwerken en tijdschriften alsook fonoplaten.

Dankzij de inspanning van de toenmalige bibliothecaris verwerft de bib. het statuut van MIDDELBARE BIBLIOTHEEK en wordt opgenomen in de lijst van een 30-tal grote Vlaamse bibliotheken met zowel voltijds als deeltijds bibliotheekpersoneel.

 


Bibliotheken