Virtueel Museum Grimbergen

Bekende personen
 


Onder ‘Bekende personen’ worden zowel markante als soms beroemde personen bedoeld.
Zij woonden (of wonen nog) in Grimbergen, Strombeek, Humbeek en Beigem. Wij beseffen dat de graad van beroemdheid vrij relatief is en vluchtig is. Een bekend en markant persoon kan een ganse tijd populair zijn maar na zijn dood volledig in de vergetelheid geraken. Het is dan ook de taak van het Virtueel Museum om deze uit de vergetelheid te halen.

Deze mensen maakten zich bij de bevolking nuttig door hun inzet en bijzondere prestaties in de politiek, als burgemeester en soms als staatsman. Grimbergen kende twee ministers die mede de geschiedenis hebben geschreven.
In de godsdienst, lees abdij of parochie, hebben ze meestal een functie als abt, pastoor of geestelijke met een speciale ambitie of talent, waarvoor ze achteraf veel waardering kenden. In de cultuurwereld komen wij ze vooral tegen als kunstenaars, musicus, auteur of acteur.
Anderzijds maakten ze zich ook op andere vlakken heel dienstbaar. Wij denken hier onder meer aan Dr.Hemerijckx en zijn strijd tegen de lepra.

Belangrijke personen die “zeer korte tijd” in Grimbergen verbleven willen wij ook opnemen in een aparte rubriek. Twee mooie voorbeelden hiervan zijn de wereldberoemde generaal Marlborough, een voorvader van Winston Churchill, en Jean ‘ Toots’ Thielemans, een hedendaags muzikant van wereldformaat.

 

 
3.1   Burgemeesters vanaf 1830
     
3.2   Gesneuvelden 14-18 en 40-45
     
3.3   Kunstenaars
     
3.4   Grimbergen in de kunst
     
3.5   Auteurs
     
3.6   Musici
     
3.7   Acteurs
     
3.8   Dichters
     
3.9   Oorlogshelden
     
3.10   Andere (voor abten en pastoors zie "abdij en de basiliek")