Virtueel Museum Grimbergen

Praktische info "Strombeek-Bever"
 


Strombeek-Bever

ligt ten zuidwesten van Grimbergen en vormt er sedert 1 januari 1977 een deelgemeente van. Het wordt voornamelijk door natuurlijke grenzen gescheiden van de omliggende gemeenten: in het noorden en het westen maken de Maalbeek en de Leestbeek de grens uit met Wemmel en Meise; in het zuiden vormt de Oude Schapenbaan, heden de Romeinsesteenweg, de afscheiding met Laken, gelegen in de Brusselse agglomeratie; in het oosten wordt Vilvoorde gescheiden door de oude Brusselsebaan (Sint-Annalaan) en Grimbergen, gelegen in het noordoosten, wordt gescheiden door de Hellebeek en een kunstmatig vastgelegde grens aan de buitenrand van het Sprietveld.

Andere waterlopen zijn de Beverbron, een zijbeek van de Maalbeek, in de buurt van het kasteel van Bever, en de Strombeek ontspringend bij de dorpskom en overgaand in de Hellebeek op de grens met Grimbergen. De gemeente met haar leem- en zandbodem, vertoont een golvend landschap. Het laagste punt is gelegen aan de Maalbeek (30 m); het hoogste punt (76 m) is gesitueerd aan de grens met Laken nabij Verregat. De totale oppervlakte bedraagt 467 ha en telt 11 362 inwoners (2003).

De gemeente bestaat uit twee delen, meer bepaald Strombeek en Bever, die overeenkomen met twee afzonderlijke jurisdicties uit het Ancien Regime; ze werden samengevoegd ten tijde van de Franse overheersing in 1810, zoals trouwens duidelijk af te leiden is uit de huidige benaming. Strombeek wordt voor de eerste maal vermeld in 1132, Bever in 1135. Beide namen, zijn mogelijk ontleend aan de gelijknamige waterlopen. Een stro(o)m zou een waterloop zijn gevoed door hoger gelegen bronnen; bever zou staan voor een kleine waterloop of bron.

 

Levering ijsfabriek
 


Ernest Soens