Virtueel Museum Grimbergen

Praktische info "Humbeek"
 


Humbeek

Landelijk woondorp in het noordwestelijke deel van Vlaams-Brabant, aan de zuidelijke grens van Klein-Brabant en zo'n 15 km ten noorden van Brussel. Humbeek wordt in het noordoosten begrensd door Zemst, in het oosten door Grimbergen, in zuiden door Grimbergen en Beigem en in westen en noordwesten door Nieuwenrode.

De gemeente heeft een oppervlakte van 787 ha en 3985 inwoners (website gemeente 2004) en is sinds 1977 deelgemeente van Grimbergen.

Het grondgebied ligt aan de voet van het Brabantse leemplateau en is licht golvend, afdalend van het zuidwesten (Oude Molen: 33 m) naar het Zeekanaal (10 m) in het oosten. Vrijwel boomloos gebied met uitzondering van het circa 80 ha uitgestrekte Gravenbos in het uiterste noorden.

De belangrijkste dorpsbeek is de Meiskensbeek, ze komt van Beigem en stroomt van zuidwest naar noordoostelijke richting waar zij in het Gravenbos de kleine buisbeek opneemt en in de Sasbeek vloeit.