Virtueel Museum Grimbergen

Grimbergen (vondsten)
 


Vondsten

Men mag aannemen dat Grimbergen een verblijfplaats der Romeinen is geweest. In de zomer van 1927 werden tussen Strombeek en Grimbergen op het Haneveld, waar nu de Haneveldlaan is, twee bronzen muntstukken gevonden.

Een werkman was aan het spitten in de tuin die sinds eeuwen bouwland is geweest. Op 60 centimeter diepte kwam hij op een klomp zwarte grond. De vrouw des huizes vond het heel vreemd en toen de klomp zorgvuldig was opengemaakt, kwamen geldstukken te voorschijn. Het bovenste was bijna gans vergaan, het andere heel gaaf met de kop en opschrift van Lucius Verus (Marcus Aurelius) 161 - 167 na Jezus Christus.
De keerzijde van het geldstuk verbeeldt de wijding van de keizer. Een vierspan van olifanten met geleiders, trekt den erewagen waarop de keizer zit.

En al blijft er niet veel meer over dan enige pannen en scherven toch was de nederzetting der Romeinen aan de oever der Zenne en in de vallei van de Maalbeek de eerste kiem van de gemeente die later tot verdere ontwikkeling kwam.

Bron: Pastoor Delestré