Virtueel Museum Grimbergen

Geschiedenis van de plaatsnamen (Heienbeek)
 


Heienbeek

De Verbrandde Brug was het oorspronkelijke Heienbeek die in het gebied van "De Grote Heide" Heienbeek werd genoemd. Het toponiem heide kan zowel verwijzen naar de gelijknamige vegetatie als naar "een plaats die later ontgonnen werd".

De plaatsnaam Heienbeek komt reeds voor in 1155 en besloeg een veel grotere oppervlakte dan het huidige gehucht Verbrande Brug. Het gebied werd ongeveer ten zuiden begrensd door de Verbrande Brugsesteenweg, ten westen door de Humbeeksesteenweg, ten noorden door de grens met Humbeek en liep aan de overzijde van het kanaal zeker door tot aan de Gerselarendries.

Het gehucht kreeg pas enige betekenis toen het in 1550 verticaal doorsneden werd door de Willebroeksevaart (1550-1561).
 


foto