Virtueel Museum Grimbergen

Geschiedenis van de plaatsnamen (Coppendries)
 


Coppendries


De Coppendries is een korte straat in het noorden van de gemeente Beigem die de Meerstraat met de Beigemsesteenweg verbindt.
De benaming werd ontleend aan de meest noordelijk gelegen dries die mogelijk ontstond in de Frankische periode op het einde van de 4de eeuw.
De grond was oorspronkelijk gemeenschappelijk en werd pas later 'vercijnsd' en bebouwd.
Bij de oprichting van de parochies Beigem en Humbeek in de 9de eeuw, werd de grens dwars over de percelen getrokken en de dries in twee gedeeld. Volgens Lindemans is de primitieve vorm van de dries nog steeds herkenbaar in het huidige stratenpatroon: namelijk de driehoek gevormd door de Meerstraat ten noordwesten, de Beigemsesteenweg ten noordoosten en de Coppendries ten zuiden.

In het Kaartboek van de gemeente (1690) en de abdij (1699) is de dries echter ten zuiden van de huidige straat "Coppendries" gesitueerd.
In elk geval toont het Kaartboek dat er reeds in de 17de eeuw een belangrijke woonconcentratie gevestigd was.

De Poppkaart van circa 1860 duidt de dries dan ook als gehucht aan.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het hele gehucht bij een vergeldingsactie verwoest.
De wederopbouw maakte veelvuldig gebruik van traditionele elementen zoals muurvlechtingen, jaarankers, zandstenen sluitstenen, dubbele ontlastingsboogjes en zelfs van een trapgevel (Beigemsesteenweg nrs. 396 en 398; Coppendries nr. 2 en Meerstraat nr. 181).
Ter herinnering aan de oorlogsverwoesting bouwden de gebroeders Van Eeckhout in 1936 een pijlerkapelletje gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw-Middelares (Meerstraat nr. 199).

Bron: Van Damme M. met medewerking van Debacker I. & Boekstal P. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Grimbergen, Deelgemeenten Grimbergen, Beigem, Humbeek en Strombeek-Bever, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteur: Van Damme, Marjolijn
 


foto