Virtueel Museum Grimbergen

Sint-Norbertuskoor
 

 

Sint-Norbertuskoor

Rechts van het hoofdaltaar

Norbertusaltaar met daarboven het schilderij Norbertus die het witte habijt ontvangt uit de handen van Maria (het oudste schilderij in de kerk).

In het medaillon staan de heiligen Adrianus Lacoupe en Jacobus Lacop, twee Norbertijnen die in 1572 te Gorcum omwille van hun geloof gemarteld werden.

Links en rechts twee grote schilderijen:
Aanwezigheid van Christus in de Heilige Eucharistie (links) - kopie van een werk van Rubens, wel eens toegeschreven aan Jan Erasmus Quellin. Het schilderij thematiseert Gods aanwezigheid in de Eucharistie en geeft een aantal figuren weer die zich voor de verdediging van dit geloofspunt hebben ingezet: Norbertus, Thomas van Aquino, Bonaventura, Chrysostomus, HiŽronymus, Augustinus, Ambrosius, Bernardus, Franciscus en Dominicus.

Triomf van de Eucharistie over Wijsbegeerte, Wetenschap, Dichtkunst en Natuur (rechts) - kopie van een werk van Rubens dat zich in het Louvre bevindt. De kopie kan van Gaspar de Crayer (1584 - 1669) zijn. De geleerde met boek en wereldbol stelt de Wetenschap voor, de grijsaard de Wijsbegeerte, de gelauwerde jongeling de Dichtkunst en de vrouw met vier borsten de Natuur. De kleurling achteraan symboliseert de nieuw ontdekte werelddelen.