Virtueel Museum Grimbergen

De obelisk van Grimbergen
 


De obelisk van Grimbergen te Brussel.
Sint-Gorikshal
Sint-Goriksplein, Brusssel

In 1767 wenst abt Sophie een monumentale arduinen fontein te bestellen. Deze fontein met obelisk wil hij plaatsen op de erekoer van de abdij.
In 1768 zal de aannemer alles plaatsen na betaling van de som van 1.500 florijnen door de abdij van Grimbergen. Deze obelisk is geen obelisknaald maar bezit een langwerpige pyramidevorm, dit naar voorbeelden uit het buitenland. In de 18e eeuw was het immers een mode dat elementen uit de oude Egyptische architectuur werden overgenomen.

Na de Franse revolutie wordt de obelisk verkocht en komt in 1802 terecht in Brussel op het
Sint-Goriksplein. Dit zeer populaire plein bezat reeds in 1327 een fontein. De arduinen sokkel van de obelisk zou dezelfde zijn als deze met het beeld van Sint-Goriks in de oude kerk in Brussel (vandaag verdwenen)
1n 1882 bouwt men de Brusselse hallen en in deze van het Sint-Goriksplein verkoopt men
voortaan linnen, kalveren, fruit-en groenten. Maar na de tweede wereldoorlog bezat het grote gebouw geen marktfunctie meer. Heden bevinden zich in de hallen een café, stadsdiensten en expositieruimten.
Vandaag rust de obelisk op vier kleine pootjes en boven op de top ziet men een metalen ster. De ster was een symbool in het kerkelijk wapenschild van abt Sophie samen met zijn spreuk “Astra Sophia” In Brussel ontstonden enkele legendes omtrent deze toch wel speciale fontein.

(HN)