Virtueel Museum Grimbergen

Hoofdaltaar
 

 

Hoofdaltaar

Het hoofdaltaar is een werk uit 1701 van Frans Langhe(r)mans (1661-1720) uit Mechelen.

Centraal bevindt zich het schilderij van de Hemelopneming van Maria. Links en rechts daarvan staan de beelden van Petrus en Paulus. Boven die beelden zijn de wapenschilden van abt de Munck (links) en van de abdij (rechts, met feniks) te zien. Daarboven bevindt zich het beeld van de Madonna die de draak verplettert, met links Sint-Norbertus en rechts Augustinus. Onder het Lievevrouwebeeld staat in gulden letters het chronogram: CONTERENTI DRACONEM (Voor Haar die de draak verplettert).