Virtueel Museum Grimbergen

Gregoriaans koor Grimbergen
 

 

In 2008 was het precies 40 jaar geleden dat het Gregoriaans Abdijkoor van Grimbergen door de koorleden werd opgericht. In de postconciliaire jaren, toen het Latijn en dus ook het Gregoriaans te allen prijze de plaats moest ruimen voor de volkstaal, wilde de plaatselijke Norbertijner gemeenschap die kostbare eeuwenoude liturgische gezangen toch nog een zinvolle plaats in de liturgie blijven geven. Zij vonden leken graag bereid om hen daarin actief te steunen. Het abdijkoor groeide in de loop der jaren uit tot een koor met een stevige reputatie, met de steun en onder het waakzame oog van gerenommeerde musici als Kamiel DíHooghe en Vic Nees. In die 40 jaar brachten zij maar liefst zes CDís uit, die ondertussen uitverkocht zijn. (Drie CD's werden ondertussen weer op de markt gebracht.)

Het koor wordt sinds zijn ontstaan geleid door Gereon van Boesschoten, norbertijn en pastoor van Grimbergen, die onlangs werd aangesteld tot nationaal voorzitter van Kerk in Nood (Oostpriesterhulp), om het levenswerk van de spekpater Werenfried van Straaten verder te zetten.

Gereon van Boesschoten heeft roots in Nederland, maar kwam al op jonge leeftijd naar de Norbertijnen in Grimbergen om toe te treden. Onder de Grimbergenaren was hij al vlug erg geliefd.

De Norbertijnen wilden investeren in zijn opleiding en stuurden hem drie jaar naar Rome. Daar studeerde Gereon liturgie en kerkmuziek bij Dom Cardine, een autoriteit in de wereld van de Gregoriaanse muziek.

Het abdijkoor luistert elke zondag en hoogdag in de abdijkerk de hoogmis op. Telkens komen er mensen uit alle hoeken van het land samen om de viering in de abdij om 10 uur mee te maken.

Wat maakt Gregoriaanse muziek zo bijzonder?

Het is muziek tussen hemel en aarde, gewijde muziek, die iets onuitsprekelijks bevat en waar ook ongelovige mensen naar luisteren. Gregoriaanse muziek straalt rust en muzikaliteit uit en inspireert.

Klinkt de liturgie van de Norbertijnen anders dan de gewone Gregoriaanse muziek?

De Norbertijnen hebben inderdaad hun eigen Gregoriaanse gezangen. Vroeger had elk bisdom dat zichzelf respecteerde zijn eigen liturgie. Toen de orde in 1120 door Norbertus in het Noord-Franse Laon werd gesticht, nam hij de gebeden en zangboeken van dat bisdom over. De muzikale paters die generaties lang de partituren van onze orde overschreven, maakten onbewust en bewust fouten. Hier en daar werden noten toegevoegd, zodat de gezangen er in de loop der eeuwen veel mooier op geworden zijn. Daardoor kreeg de norbertijnse muziek een heel eigen, melodieuze klank.

Het abdijkoor heeft momenteel een stevige reputatie. Het wordt overal in het land gevraagd en mag regelmatig tv- en radiomissen zingen. Toen het Davidsfonds de cdís van het abdijkoor ging verspreiden, raakte het ook in het buitenland bekend, tot in Japan. Maar het mooiste bewijs van onze erkenning was eigenlijk dat het abdijkoor door het Hof werd gevraagd om tijdens de uitvaartmis van koning Boudewijn te zingen.'