Virtueel Museum Grimbergen

Fenikshof (oud Gildenhuis)
 

 

Fenikshof / oud Gildenhuis

Omstreeks 1960 was de oude parochiezaal , het Gildenhuis, onbruikbaar geworden. Omdat ze te klein was had men er vroeger al een balkon in aangebracht. Dit bleek door zijn gewicht de muren uit elkaar te duwen en gevaar van instorting was niet denkbeeldig.

Gelzien de feestzaal van Tone Knop aan de Hogesteenweg tot een warenhuis was omgevormd en de “Waux-Hall” nog niet gemoderniseerd was stonden de Grimbergse verenigingen in de kou.

De gemeente kwam tot een akkoord met biersteker Van Cappellen en verkocht hem de grond aan de Pastoor Woutersstraat waar nu de parking van de sporthal is. Van Cappellen zou daar een nieuwe feestzaal bouwen. De nodige plannen werden opgemaakt en toen de werken konden starten overleed de brouwer schielijk. De plannen werden opgedoekt. De gemeente onderhandelde even later met de abdij en dit leidde tot een akkoord. Het oude Gildenhuis zou afgebroken worden en op diezelfde plaats zou een nieuw Fenikshof gebouwd worden. Daartoe werd een vzw opgericht waarvan toenmalig prelaat De Winde, Prelaat Waegenaar, pastoor De Ridder, Pol Jansseune, Staf De Meester en Jaak Verbaanderd de leden en beheerders waren. De abdij zou bij middel van de vzw bouwheer zijn en de gemeente zou gedeeltelijk subsidiëren, tot een maximum van 7 miljoen Bef.

Bij het slopen van het oude Gildenhuis en de aanleg van de funderingen van het nieuwe gebouw bleek de bouwwerf een historische site te zijn : op meerdere plaatsen zijn toen indrukwekkende overblijfselen blootgelegd van voormalige abdijgebouwen die na de Franse Revolutie (1789) waren afgebroken.

De nieuwbouw werd in 1964 en ’65 gerealiseerd. De gemeente betaalde de subsidie slechts gedeeltelijk.

( Tekst met dank aan Jaak Verbaanderd )