Virtueel Museum Grimbergen

Beiaard
 

 

Grimbergen: "beiaardgemeente"


De Grimbergse abdij heeft van ouds een sterke band met de kunst van het beiaardspel.

Op 2 december 1715 bestelde prelaat Van eeckhout met de opbrengst de eerste beiaard, bij klokkengieter Willem Witlockx in Antwerpen, een tweede beiaard van 37 klokken.
Tijdens de Franse Revolutie werden deze klokken vernietigd.
En klok werd gered.

In 1928 was de herdenking van het 800-jarig bestaan van de abdij voor burgemeester J. Van Campenhout aanleiding om een nieuwe beiaard van 35 klokken te bestellen bij gieter Marcel Michiels te Doornik.

In 1964 werd onder het bestuur van burgemeester C. Verbaanderd en onder impuls van de eerste priester-beiaardier Pater Jan Feyen, norbertijn van onze abdij, een nieuwe beiaard besteld van 48 klokken.
Gieter was de Koninklijke Eijsbouts te Asten (NL).

In 1998 werd onder het bestuur van burgemeester J.P. Olbrechts, op verzoek van de Grimbergse beiaardier Rien Aarssen de zogenaamde "Bes-klok" toegevoegd.

Beiaardrecitals:
Alle kerkelijke en wereldlijke feestdagen en alle zondagen vanaf Pasen t/m de laatste zondag van september van 16.30 uur - 17.30 uur.

Zomeravondconcerten:
Vrijdagavond in de maanden juli en augustus van 20 uur - 21 uur.