Virtueel Museum Grimbergen

Altaar van Sint Servaas
 

 

Altaar van St.-Servaas

In de rechtse dwarsbeuk

Dit altaar wordt toegeschreven aan de beeldhouwer-architect Hendrik-Frans Verbruggen (1665-1724). Het werd er in 1720 geplaatst en behoort tot hetzelfde type altaar als dat van de Heilige Doodsstrijd en is uitgevoerd in gemarmerd en verguld hout. Het altaar is zeer indrukwekkend opgebouwd en bestaat uit enkele aparte 'bladen'. De Heilige Servaas, patroonheilige van de kerk, wordt er als bisschop van Vlaanderens oudste stad Tongeren afgebeeld met kromstaf en mijter en een draak aan zijn voeten die verwijst naar de ketterij die hij bestreed. Het licht van het ware geloof schijnt op hem vanuit het symbool van de Goddelijke DrieŽenheid.

In de medaillons onderaan vindt men de vier kerkvaders van de Westerse Kerk terug: de H. Paus Gregorius I, de H. Ambrosius, de H. Aurelius Augustinus en de H. Hieronymus.

Hetzelfde soort heiligenmedaillons is verder nog in de beschotten aan weerszijden van het altaar te zien, met de H. Sebastiaan, H. Christoffel, H. Rochus en H. Antonius.

In de zijdeuren bevinden zich relieken van: Guido van Anderlecht, patroon van landlieden en koetsiers en beschermer van paarden en vee en de Heilige Sebastianus, patroon van de toenmalige lokale schuttersgilde.