Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Theodoricus)
 

 

Theodoricus ook genaamd Diederik (1170) ( ?)

In een akte van 1153 is van abt Diederik sprake. De abdij kwam toen in het bezit van gronden in Mark-bij-Edingen. Naar het voorbeeld van Humbertus legde Diederik zich toe op de uitbreiding van het abdijdomein. Het was een voorspoedige tijd waarbij het aantal kloosterlingen voortdurend aangroeide. Walter van Campenhout schonk in 1154 zijn erfgoed van Amelgem aan de abdij. Het bevatte naast akkerland en weiden ook twee watermolens.
Op 1 oktober 1159 kwam een zware beproeving voor de abt en zijn abdij. Toen ging het klooster in vlammen op. De reden hiervoor was de wraak van de vijandelijke soldaten daar de abdij steeds aan de kant van de Berthouts stond. In datzelfde jaar zullen de Berthouts hun stamhuis naar Mechelen overplaatsen maar ze bleven de abdij steunen.
In een oorkonde van 1186 is er melding van Diederik als gewezen abt maar het jaar van zijn dood is onbekend.