Virtueel Museum Grimbergen

Bekende personen (Pastoor Karel Stautemas)
 

 
Subprior Karel Stautemas

Karel Stautemas werd in Zottegem geboren in 1964 op 15 mei. Studeerde als vrije student regentaat godsdienstwetenschappen aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen te Gent.

In 1985 trad hij binnen in de abdij van Grimbergen ten tijde van abt Piet Wagenaar. Volgde in Agripo de priesteropleiding van filosofische en theologische vakken.

Tijdens de verplichte legerdienst was hij werkzaam in het toenmalig retraitehuis van het Belgische leger te Herzogenrath bij Aken in Duitsland.

Hij werd priester gewijd in 1993 en werd vervolgens benoemd tot parochievicaris van drie parochies in Grimbergen op Verbrande Brug, Humbeek en Molenveld. Gaf ook korte tijd les in Lembeek in het Sancta Maria Instituut.

In 1995 werd hij benoemd tot pastoor van de Verbrande Brug en parochie-administrator van de Kassei in Vilvoorde en van de Borgt in Grimbergen.

In 1999 werd hij benoemd tot Nationaal Verbondsaalmoezenier van VVKSM (Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts en Meisjesgidsen). Omwille van deze benoeming werd de opdracht in Kassei Vilvoorde stop gezet. Hij bleef in deze periode pastoor van Verbrande Brug en de Borgt.

In 2001 werd hij benoemd tot federatiepastoor in Merchtem (parochies Bollebeek, Mollem, Merchtem). Ondertussen vormen deze parochies één Pastorale Zone De Bron en is hij daar aangesteld als priester.

Hij werd door abt Erik De Sutter gevraagd in 2010 om supprior en provisor te worden van de abdij.
 
 

Karel Stautemas