Virtueel Museum Grimbergen

Pastoors Grimbergen (Vervaet, Piet)
 

 

Pastoor Piet Vervaet


pastoor van Grimbergen van 6 februari 1983 tot 6 september 1991

Piet Vervaet werd geboren in Antwerpen op 11 mei 1947. Hij verbond zich op 28 augustus 1965 met de abdij van Averbode en deed zijn professie op 28 augustis 1967. Op 3 april 1972 werd hij door mgr. Schoenmaeckers priester gewijd in de abdijkerk van averbode. Op 1 september 1972 werd hij onderpastoor in de parochie van Sint-Jan de Doper in Averbode. Op 1 september 1980 werd Piet in Berchem-Groenenhoek onderpastoor van de Heilig Sacramentparochie. Op 6 februari 1983 werd hij naar Grimbergen gestuurd om er Piet Wagenaar als pastoor op de volgen van de Sint Servaasparochie en op 24 maart 1988 werd hij deken van het toenmalig decanaat Grimbergen. Op 16 oktober 1991 keerde hij terug naar Berchem-Groenenhoek om er pastoor te worden. Op 20 december 2000 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de Berchemse Sint-Hubertusparochie.

Hij overleed in de pastorie van de Groenenhoek op zaterdag 8 september 2007. De uitvaartplechtigheid vond plaats op 15 september 2007 in de abdijkerk van Averbode en werd nadien begraven op het abdijkerkhof aldaar.