Virtueel Museum Grimbergen

Pastoors Grimbergen (Van Noppen, Fredericus)
 

 

Pastoor Fredericus Van Noppen


pastoor van Grimbergen van 20 februari 1897 tot 6 maart 1923

Fredericus Van Noppen werd in 1839 te Turnhout geboren, in 1859 werd hij samen met cfr. Ludolphus Verbist door supérior Van Overstraeten ingekleed. In 1861 legden ze professie af, en in 1862 werd hij met Henricus De Mayer en Augustinus Beuckeleers naar de abdij van Mondaye in Frankrijk gestuurd waar hij in 1863 de priesterwijding ontving. Fredericus van Noppen kwam in 1865 terug naar Grimbergen, in 1869 werd hij circator benoemd, vervolgens supprior in 1872 en prior in 1875 tot 1897. Op 20 februari 1897 volgde hij prelaat Van Put op als pastoor van Grimbergen.

Zijn eerste en grootste zorg was de 2de herstelling van de abdijkerk, herstel der schilderijen door Bucso, schilder uit Brussel, in 1911 liet hij her orgel vergroten en moderniseren.

In 1911 vierde Van Noppen zijn gouden professiefeest, in 1921 zijn diamanten professiefeest, het volgend jaar vierde hij zijn 25 jaar pastoor te Grimbergen en tevens 60 jaar priesterfeest, in 1923 overleed hij op 84 jarige leeftijd, hij werd op het abdijkerkhof begraven.

Van Noppen was klein van gestalte, maar met een onvermoeibare natuur. Hij was de trouwe en waakzame herder en een hevige predikant. Met ontembare ijver ging van de preekstoel naar de biechtstoel en andersom. Dag en nacht was hij bereid, elke ochtend stond hij om 4 uur in het koor, om de metten mee te bidden.