Virtueel Museum Grimbergen

Pastoors Grimbergen (De Ridder, Dominicus)
 

 

Pastoor Dominicus De Ridder


Pastoor van Grimbergen van 26 juni 1957 tot 3 september 1976

Louis De Ridder werd op 15 maart 1896 te Antwerpen geboren. Op 11 september 1919 trad hij binnen in de abdij van Grimbergen en werd op 10 oktober 1919 ingekleed. Hij kreeg de kloosternaam Dominicus. Op 10 oktober 1924 deed hij zijn eeuwige gelofte.

In 1936 werd hij pastoor in het landelijke Wambeek. Op 26 juni 1957 keerde hij naar Grimbergen terug om er pastoor te worden. Op 3 september 1966 diende hij zijn ontslag in en werd zoals zijn voorganger Daniël Delestré ‘pastoor’ in het Heilig Hartrusthuis te Grimbergen. Hij overleed op 11 oktober 1976.