Virtueel Museum Grimbergen

Pastoors Grimbergen (Delestre, Daniel)
 

 

Pastoor D.J. Delestré


Daniël Jules Delestré, werd in 1881 te Nieuwenrode geboren. Met zijn broers studeerde hij te Hoogstraten. In 1900 ontving hij het wit habijt uit de handen van prelaat Lahaise en kreeg in 1906 Postel de priesterwijding toegediend door Mgr. Heylen, bisschop van Namen. In 1908 werd hij cantor, bibliothecaris en archivaris. In 1910 leraar in filosofie en in 1912 circator.

Door de nieuwe abt, Hiëronymus Hoppenbrouwers werd hij supprior in 1916 benoemd, om in 1923 pastoor Van Noppen op te volgen, als pastoor van Grimbergen. In 1948 vierde hij zijn zilveren pastoorsjubileum, in 1952 zijn gouden professiefeest. In 1957 gaf hij zijn eervol ontslag, daarna verzorgde hij verder de rubriek “Uit het verleden” voor het parochieblad, dat hij in 1924 gesticht had, verder heeft hij voor de parochianen zoveel gedichten neergeschreven: voor doodsprenten en andere gelegenheden. Ten laatste vierde hij nog in 1966 zijn diamanten priesterfeest, hij overleed op 7 januari 1967, 86 jaar oud.
 

Pastoor Delestré
Zilveren pastoorsjubileum 6 juni 1948