Virtueel Museum Grimbergen

Pastoors Grimbergen (Joostens, Bernard)
 

 

Pastoor Bernard Joostens


pastoor van Grimbergen van 15 december 1857 tot 1868

Bernardus Philippus Joostens, werd op 24 oktober 1816 te Oud-Turnhout geboren. In 1837 ontving hij het witte ordeskleed en op 29 januari 1839 legde hij zijn geloften af in handen van supérior Van den Bergen. Op 13 juli 1840 werd hij priester gewijd. Op 5 augustus 1840 was hij een der 4 ondertekenaars bij het ‘Canoniek herstel’ van onze abdij. 10 oktober 1847 werd Bernardus Joostens onderpastoor te Mollem, in 1855 provisor en op 15 december 1857 volgde hij Van Overstraeten op als pastoor te Grimbergen tot in 1868. 17 januari 1872 werd hij pastoor te Oirbeek bij Tienen waar hij in 1876 overleed op de leeftijd van 60 jaar oud.