Virtueel Museum Grimbergen

Pastoors Grimbergen (Van Put, Alexander)
 

 

Abt Alexander, Cornelius Van Put


Korneel Van Put werd geboren te Bouchout bij Antwerpen op 5 januari 1817 geboren. Hij studeerde humaniora te Mechelen. Op 16 december 1845 trad hij binnen in de abdij van Grimbergen en werd door superior Van den Bergen op 6 januari 1846 ingekleed. Zijn kloosternaam werd Alexander.

Op 11 juli 1847 legde Alexander Van Put zijn kloostergeloften af in handen van superior Van den Bergen. Kardinaal Engelbertus Sterckx kwam hij in 1848 de diakenwijding (17 juni) en priesterwijding toedienen (23 december). Hij ontving volgende benoemingen: in 1854 werd hij lector en circator, in 1857 provisor en daarna op 18 februari 1867 onderpastoor te Landen.

25 juni 1873 werd hij dan benoemd als pastoor van Grimbergen en werd op 2 augustus 1876, met behoud van pastoorsfunctie, gekozen tot abt van Grimbergen. De abtszegening gebeurde door nuntius (de latere kardinaal) Serafino Vannutelli. Prelaat Van Put overleed op 28 januari 1897 en werd na de uitvaartliturgie in de abdijkerk begraven op het kerkhof van de abdij.