Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Ludolphus Van Beveren)
 

 


Abt Ludolphus Van Beveren


Petrus Van Beveren, geboren in 1834 te Oppuurs ontving in de abdij Tongerlo in 1855 het wit habijt en na zijn opleiding werd hij priester gewijd in 1860. In 1863 werd hij circator en het jaar daarop was hij reeds belast met het priorschap in de abdij van Tongerlo.

In 1869 werd hij door nuntius Giacomo Cattani tot prior van Grimbergen aangesteld met uitzonderlijke machten. Kort nadien werd hij supérior benoemd door de Romeinse Curie, dit in vervanging van supérior Van Overstraeten. In 1872 ontving hij samen met de abten van Averbode, Park en Postel de abtswijding in de abdijkerk van Grimbergen. Om gezondheidsredenen gaf hij zijn ontslag in 1876 en overleed er in 1879 op de leeftijd van 45 jaar.