Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Erik De Sutter)
 

 

Abt Erik De Sutter


Abt Erik De Sutter is de huidige prelaat van de abdij.

Op donderdag 7 oktober 2004 koos de abdijgemeenschap hem tot 58ste abt van Grimbergen nadat zijn voorganger Piet Wagenaar na 22 jaar zijn ontslag aanbod omwille van de leeftijdsgrens van 75 jaar.

Prelaat De Sutter werd op 25 mei 1964 geboren te St.-Agatha Berchem en trad toe tot de Norbertijnerorde in 1983 waar hij zijn priesteropleiding volgde aan de studieconcentratie Agripo (Averbode, Grimbergen en Postel).

Na zijn priesterwijding in 1990 kreeg hij verschillende opdrachten binnen en buiten de abdijmuren waarvan de laatste jaren als prior, gastenpater, novicenmeester en zondagsonderpastoor in enkele nabij gelegen parochies.