Virtueel Museum Grimbergen

Abten Grimbergen (Anselmus)
 


Anselmus ( 1197)

Vijfde abt van Grimbergen

Na abt Simon neemt Anselmus het bestuur van de abdij in handen. Daar hij op de abtenlijst van prelaat a Spira niet voorkomt neemt men aan dat hij (net als Humbertus) van een andere abdij is gekomen en niet verkozen is uit de Grimbergse Norbertijnergemeenschap.

In die periode verbleef er een prior met de naam Anselmus in de abdij van Ninove, aan wie heel wat belangrijke zaken worden toegeschreven en die dus ook een goede kandidaat kan geweest zijn voor Grimbergen.

Zijn eerste optreden als abt dateert van 1195 toen Hendrik, Hertog van Brabant, aan Ninove 60 bunder land schonk in de parochie Seneffe. De oorkonde is te Leuven gegeven en werd door abt Anselmus ondertekend. (cfr Corpus Chronicum II, 807) De voorwaarde was wel dat de abdij aan Godevaert, kastelein van Brussel die het goed in leen had, jaarlijks 2 ‘solidi Brussels’ betaalde. Het jaar daarna hechtte Anselmus zijn zegel aan het diploma van de hertog van Brabant waar deze verklaarde dat Daniël van Kraainem niet langer aanspraak kon maken op de goederen die zijn neef Siger (van Kraainem) bij zijn intrede aldaar aan de abdij van Affligem had afgestaan.

Abt Anselmus is volgens de necrologie van Grimbergen op 31 januari 1197 overleden en werd volgens Sanderus in de abdijkerk bij de sacristie begraven.