Virtueel Museum Grimbergen

Cultuur (Bibliotheek Borgt)
 

 
De bib van de Borgt kent een lange voorgeschiedenis. Ze werd opgericht als vrije bibliotheek en officieel erkend onder de wet van 1921. In haar tijd was zij een erg bloeiende bibliotheek en heel wat kinderen en volwassenen zullen zich nog Karel Van Der Perren herinneren, jarenlang de drijvende kracht achter deze bibliotheek.

Maar tijden en gewoonten veranderen. Het decreet van 1978 bracht grote veranderingen teweeg in het bibliotheeklandschap. Eind van de jaren 80 werd de vrije bibliotheek overgenomen door de gemeente en werd ze ingeschakeld als uitleenpost binnen het gemeentelijk bibliotheeknet. Grimbergen telde op dat ogenblik 5 bibliotheken maar toen de uitleencijfers in de kleinste deelgemeenten bleven dalen, besliste het gemeentebestuur de beschikbare middelen te bundelen en efficiŽnter in te zetten. De hoofdbibliotheek bleef in Strombeek-Bever, in Grimbergen werd de bovenverdieping van de Charleroyhoeve uitgebouwd tot een modern filiaal met een ruime collectie en alleen Humbeek, de deelgemeente die het verst verwijderd is, behield een uitleenpost met een collectie voor jeugd ťn volwassenen.

De bibliotheken van Borgt en Beigem werden bedieningspunten voor de lokale scholen waar kinderen alleen in klasverband boeken kunnen ontlenen. De volwassenen zijn mobieler geworden en voelen zich eerder aangetrokken tot de ruime collectie van de hoofdbibliotheek of het filiaal. Wie zich niet meer kan verplaatsen kan een beroep doen op de thuisdienst, een gemeenschappelijke onderneming van bibliotheek en OCMW.

De jeugdcollectie van de bedieningspunten Beigem en Borgt wordt even snel vernieuwd als de collectie van de andere bibliotheken en de aankoop van nieuw meubilair bewijst dat de kinderen van de Borgt zeker niet stiefmoederlijk behandeld worden.
De bib van de Borgt heeft een lange voorgeschiedenis en hopelijk ook nog een lange toekomst.

De kinderen van Negensprong sprongen om de bib van Borgt te helpen verhuizen

Maandag 5 maart 2007 was het zover. De gemeentelijke bibliotheek van de Borgt verhuisde van de gebroeders Belstraat naar een lokaal in de school. Het splinternieuwe meubilair stond opgesteld maar liefst 3500 boeken dienden nog overgebracht te worden naar de tweede verdieping van de school, 125 leerlingen hebben dit volbracht. Wie ooit al eens met boeken gezeuld heeft, weet dat dit een zware klus was. Maar de kinderen van de Borgt stelden hun jonge beentjes graag ter beschikking om hun bib een nieuw onderkomen te bezorgen.

Grimbergen Leeft
 


Bibliotheken

 

 

 

 

 

 

 

 


Verhuis van de bibliotheek door de kinderen van de negensprong