Monique Hufkens

 


 
  NAAM : Monique Hufkens

KUNSTVORM : kunst en schilderijen

 


Geboren te Merksem (Antwerpen) op 6 februari 1946 studeerde ze plastische opvoeding aan de Rijksnormaalschool te Jette waar ze o.a. Jean-Jacques De Graeve en Emiel Freyns als lesgevers had.

Haar talent en kennis stelde ze aanvankelijk ten dienste van het onderwijs o.a. aan de Normaalscholen te Laken en te St.- Pieters Woluwe, hetgeen er haar echter niet van weerhield zichzelf te vervolmaken aan de Academie te Anderlecht waar ze het geluk had te kunnen studeren bij Guy Leclercq.

Te Formentera volgde ze een stage lithografie en te Bordeaux een stage voor aquarel. Het is bijzonder boeiend te zien hoe in haar huidig werk al deze invloeden geŽvolueerd zijn tot een ongemeen krachtige, persoonlijke taal die verrassend eigentijds is zonder, zoals al te vaak gebeurt omwille van een verkeerd begrepen modernisme, de breuk met het verleden als een dikwijls twijfelachtige meerwaarde te poneren.

Ze vertrekt steeds van een concreet gegeven (kleur, vorm, structuur, opbouw) dat veelal door het subtiel spel van licht, kleur en tonaliteiten omgebouwd wordt tot de werkelijkheid van een eigen wereld waarin ze haar artisticiteit voluit kan beleven . Vandaar dat haar werk op de toeschouwer enigszins verwarrend overkomt : enerzijds benaderbaar en toegankelijk, anderzijds geheimzinnig en mysterieus, van een rijkdom die onuitputtelijk lijkt en steeds blijft boeien. Haar picturale ontwikkeling heeft een voorlopig eindpunt gevonden in dit abstract surrealisme met grote persoonlijke inslag.

Monique Hufkens stelde tentoon te Merksem, Schaarbeek, Machelen, Gent en bij Professor Lissens in het kader van Kunst in Huis.

http://moniquehufkens.freesuperhost.com