Luc Vanmaldeghem


 
  NAAM : Luc Vanmaldeghem

KUNSTVORM : schilder

 


Luc Vanmaldeghem werd geboren te Drongen op 17 augustus 1935 als kind van André Vanmaldeghem (meubelmaker + technisch tekenaar) en van Haeck Maria (modeontwerpster). Beroepshalve bouwde hij als politieinspecteur een mooie carrière uit te Grimbergen.

Hij begon te schilderen, op 24-jarige leeftijd na een langdurige herstelperiode van een zwaar heelkundig ingrijpen. LUC Vanmaldeghem volgde geen academie. Hij is wat men gemeenzaam een "autodidact" pleegt te noemen, die zijn aangeboren talent doorheen de jaren heeft ontwikkeld en verfijnd.

Uit een spaak gelopen huwelijk werden twee kinderen geboren waarop een moeilijke periode volgde voor de kunstenaar met vele inzinkingen en downs. Hij ontmoete een nieuwe liefde, waaruit een 3e kind voortkwam, maar ook dat mocht niet blijven duren. Ondanks alles begint hij toch, met een verbeten inzet, opnieuw te schilderen. Een vorm van therapie voor het getroffen mensenhart, dat blijft de kunst trouwens voor hem heel zijn leven, bij de vele tegenslagen die hem zouden treffen: "De kunst heeft me recht gehouden" zegt hij dikwijls. Vanmaldeghem wordt weleens omschreven als een figuratief-temperamentschilder, daarbij dan alluderend op het feit dat hij eerst zijn gevoelens "stockeert" om ze daarna met volle kracht op het doek te "projecteren".

In olieverf brengt hij zijn geliefkoosde onderwerpen als zomer- en winterlandschappen, stillevens met fruit, interieurs en strandgezichten, kinderen en eenzame figuren op het doek. LUC Vanmaldeghem uit zijn gevoelens met een zekere obsessie en tedere bezetenheid. De kunstenaar beter dan wie ook weet dat F.L. Wright het bij het rechte eind had wanneer hij ooit stelde: "Het vermogen om te scheppen is het kostbaarste goed van de mens" en de al te vroeg overleden kunstenaar R. Wouters voegde er aan toe: "Verlies je tijd niet, men wordt nooit oud genoeg om te schilderen".

Dat LUC Vanmaldeghem kan scheppen en dat hij zijn tijd niet verloren heeft moge blijken uit de vele onderscheidingen die hij bekomen heeft en die we hier graag ten exemplatieve titel vermelden:

  • 1974: Laureaat in Kunst in Europa, toegekend door de Koninklijke Belgische Vereniging van Beroepskunstenaars.
  • 1975: Zilveren Ereteken Koninklijke Belgische Vereniging va Beroepskunstenaars.
  • 1976: Zilveren Ereteken van "Syndicat d'Initiative de Bruxelles".
  • 1978: Vermeil Ereteken Europese Raad van Kunst en Esthetiek.
  • 1980: Gouden Ereteken M.A.E. (Mérite Artistique Européen).
  • 1981: Gouden Palmen Ass. Belgo-Hispanico Cassillerio.
  • 1983: Prijs van de voorzitter M.A.E. (Mérite Artistique Européen).
  • 1984: Prijs van het Ministerie van Nederlandse Cultuur.
  • 1985: e.v.: Diverse Eervolle vermeldingen