Ignace Maes

 


 
  NAAM : Ignace Maes

KUNSTVORM : schilderen

 


In mijn werk is geen duidelijke waarneembaarheid te zien, geen weerspiegeling van enige realiteit. Het is eerder een verhaal met "still missing parts". Het zijn composities van intrinsieke gedachten en herinneringen. Het is een ontrafeling van polen en tegenstellingen.

Het kleurenpallet is monochroom, introvert.
Aan het werk gaat geen vast omlijnd idee aan vooraf. Het is een spontaan opgebouwd, improvisorisch verhaal waar vormen en materie onderhevig blijven aan de ingesteldheid van het moment.
Loslaten en toch beheerst en afgewogen plaatsen.
Spanningsvelden van onrust en rust wisselen elkaar af in vaak assymetrische composities. Schimmige en scherpe vormen of figuren spelen een spel van teruggetrokken of opvallende aanwezigheid.

Niettegenstaande de abstrahering, blijft de menselijke figuur een rol spelen in mijn werk. Soms is hij sterk geprononceerd, dan weer vaag aanwezig in een quasi verstilde relatie met zichzelf.
De mens ontdaan van zijn franjes en omgeving, universeel en tijdloos. De dubbele persoonlijkheid, of de eeuwige strijd tussen gevoel en rede?

Ik wil de weg openhouden voor de toeschouwer om zijn verhaal in te vullen, te interpreteren. Het vage, de abstractie in het werk geeft ons de kans om mee weg te dromen of te vluchten uit de kilte van de realiteit en terecht te komen in de schemerzone van ons bestaan.

www.ignacemaes.be