Ceriel Lommelen

 


 
  NAAM : Cyriel Lommelen

KUNSTVORM : beeldhouwen

 

Cyriel Lommelen geboren in '53 en woonachtig op de Sint Amandsstraat 201 te 1853 Strombeek-Bever.

Al van kleins af aan heb ik me met tekenen, schilderen, boetseren en beeldhouwen bezig gehouden. Deze interesse is begonnen bij mijn grootvader en peter die schilderde en mijn tante die boetseerde, beeldhouwde en schilderde en sindsdien alsmaar gegroeid. Toen ik klein was vertoefde ik meer aan zee bij hen, waar ik de plaats en ruimte had om me daar volledig te kunnen inleven, met hun steun en raad.(waar ik thuis de kans niet toe kreeg.)

 

Later rond '77 heb ik 5 jaar academie tekenen en schilderen gevolgd in de Portaelschool te Vilvoorde waar ik me ook volledig kon in uitleven, maar bij plaatsgebrek en twee kinderen kon ik daar thuis niet mee verder doen. Wel ben ik regelmatig tentoonstellingen gaan bezoeken door mijn interesse aan verschillende kunststromingen.
Nu sinds een 6 tal jaar ga ik boetseren in Athena Brabant bij Lieve De Smedt die me helpt deze materie eigen te maken.

Ik werk nu hoofdzakelijk in klei en spendeer daar een 6 tal uren per week aan verder hou ik van de natuur die me de nodige inspiratie geeft alsook rust en kalmte.

Verder wil ik nog melden dat deze mijn eerste tentoonstelling is en ik niet weet hoe dat zal verlopen, eveneens weet ik niet of ik al dan niet werken ga verkopen. Wat volgens mij mijn mooiste werk is, wel ik vind dat ze allemaal iets unieks hebben.