Virtueel Museum Grimbergen

Burgemeesters Grimbergen
 


Verbaanderd, Corneel

°Meise 21 september 1912 -
Grimbergen 22 januari 2006

CVP-volksvertegenwoordiger, en burgemeester van de gemeente Grimbergen van 1959 tot 1965.

Oud-strijder van de WO2.

Van 1946 tot 1952 schepen te Meise en Provincieraadslid van Brabant tot 1949. Van 1950 tot 1965 volksvertegenwoordiger. Van 1952 tot 1958 schepen te Grimbergen en van 1959 tot 1964 burgemeester van Grimbergen.

In november 1961 diende hij een wetsvoorstel in tot splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. ( BHV) Hierdoor viel hij in ongenade bij Paul Van den Boeynants, toen voorzitter van de nog unitaire CVP. Op het doodsprentje van Corneel Verbaanderd stond dan ook te lezen : "Meer dan veertig jaar geleden uitte ik een meer dan gerechtvaardigde politieke wens, die tot op heden niet in vervulling ging. Misschien gebeurt dat onverwijld."

Tijdens zijn beleid als burgemeester bleek de noodzaak om het bevolkingsaantal van het Grimbergen van voor de fusie op te drijven, door gebrek aan voldoende inkomsten om de grote gemeente qua infrastructuur en vooral bestrating te moderniseren. Er werden verscheidene verkavelingen goedgekeurd en om de Franstaligen weg te houden werd er nergens hoogbouw toegestaan. De thans aanwezige hoogbouw is gerealiseerd onder de opvolgers van Verbaanderd. De meeste Franssprekende inwijkelingen vind men juist in die hoogbouw van de Borcht, Populierendal en Strombeek.

Tijdens zijn bestuur als burgemeester verkreeg de abdijkerk van Grimbergen in 1964 een nieuwe beiaard. Hij was burgemeester tot de verkiezingen van 1965.

Hij was gehuwd met Angelica Huygens.

  Get Adobe Flash player

Bron: Ring TV
 


Corneel Verbaanderd

Corneel Verbaanderd